Ysgolion Cynradd

Diwrnod Rhyngwladol y Plant

Dydd Iau 07 Gorffennaf

Ymwelwch ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yr haf nesaf gyda’ch ysgol ar gyfer eich gwibdaith diwedd tymor blynyddol.

Mae’n ddiwrnod pleserus i’r plant a gwibdaith addysgiadol sy’n cwrdd â llawer o ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol; gan gysylltu ymwybyddiaeth o ddinasyddiaeth fyd-eang a diwylliant â phrofiad cadarnhaol a chofiadwy.

Mae’r diwrnod yn cynnwys:

  • Grwpiau Dawns Rhyngwladol, Corau a chantorion yn y prif Bafiliwn
  • Llwyfan awyr agored bywiog yn llawn cerddoriaeth a dawns
  • Cyngerdd Diwrnod y Plant yn y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol
  • Gweithdai Cerdd a Dawns i ymuno ynddynt
  • Safle saff a diogel gyda stondinau diddorol
  • Mannau dan do rhag ofn y bydd tywydd garw
  • Sgiliau syrcas, adrodd straeon, digwyddiadau Cymraeg a llawer mwy!

Hyn oll am £5 y disgybl yn unig (gydag 1 athro am ddim i bob 6 plentyn).

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â’r swyddfa ar 01978 862 001 neu ewch i’n gwefan www.llangollen.net

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter a dewch o hyd i ni ar YouTube.

Mae croeso rhyngwladol cynnes yn llawn lliw a cherddoriaeth yn eich disgwyl…

Cronfa Ewch i Weld – Gall ysgolion o Gymru wneud cais am hyd at £1,000 ar unrhyw adeg o’r flwyddyn a byddant yn cael penderfyniad o fewn chwech i wyth wythnos. Gallech dderbyn dyfarniad hyd at 90% o gostau eich taith i Langollen. I wneud cais ewch i https://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/dysgu-creadigol/ewch-i-weld

 

 

Mae’r maes yn agor am 8.30yb ac amseroedd y cyngerdd yw:

Llangollen International Musical Eisteddfod 2016.

Sesiwn A: Pafiliwn 9.00 yb (i ddechrau am 9.30)

Sesiwn B: Pafiliwn 10.40 yb (i ddechrau am 10.50)

Cynigir yr uchod am y pris ffafriol o £5 y disgybl (un athro am ddim i bob chwech o blant).

Mae plant dan 3 yn rhad ac ddim.

Mae’r un costau yn berthnasol i ysgolion sy’n dymuno mynychu ar ddydd Gwener 08 Gorffennaf.

FRURFLEN ARCHEBU YSGOL CYNRADD

 

Cyfarwyddiadau ar gyfer Partïon Ysgolion: