Ysgolion Cynradd

Bydd Diwrnod y Plant yn cael ei gynnal ar DDYDD MAWRTH GORFFENNAF 7 2020

500 o docynnau am ddim ar gael i ysgolion

Anfonwch gais nawr i gael mynychu

Diolch i gefnogaeth gan MBNA General Foundation, mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn falch o gyhoeddi bod cyfle i ysgolion wneud cais am docynnau rhad ac am ddim, ac hefyd am help tuag at gostau cludiant i ysgolion sy’n mynychu ein Diwrnod Rhyngwladol y Plant

Byddem wrth ein boddau pe gallech ymuno â ni am y diwrnod arbennig hwn a neilltuwyd ar gyfer ysgolion, sef y ffordd ddelfrydol o gyflwyno cynulleidfaoedd ifanc i gerddoriaeth, dawns, ac ysbryd cyfeillgarwch rhyngwladol sy’n unigryw i Langollen.

Mae’r maes yn agor am 8.30yb ac amseroedd y cyngerdd yw:

Llangollen International Musical Eisteddfod 2016.

Sesiwn A: Pafiliwn 10.00 yb (i ddechrau am 10.30)

Sesiwn B: Pafiliwn 11.40 yb (i ddechrau am 12.00)

Cynigir yr uchod am y pris ffafriol o £5 y disgybl (un athro am ddim i bob chwech o blant).

Mae plant dan 3 yn rhad ac ddim.

FRURFLEN ARCHEBU YSGOL CYNRADD- Bilingual

Cyfarwyddiadau ar gyfer Partïon Ysgolion:

Methu dod ar ddydd Mawrth?

Os hoffech ymweld â’r Eisteddfod ar ddiwrnod arall, mae’r pris arbennig o £5 y plentyn (uwchradd neu cynradd) yn ddilys ar unai ddydd Mercher, Iau neu Gwener.