Ysgolion Uwchradd

Lawrlwythwch y ffurflen archebu

Yn ystod yr amseroedd helbulus hyn, mae’n bwysicach nag erioed pwysleisio natur bositif cenhedloedd yn gweithio mewn cytgord. Yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, rydym yn ymdrechu i ddod â gwledydd ynghyd trwy gerddoriaeth a dawns, a dathlu amrywiaeth ddiwylliannol. Mae’r Eisteddfod yn gyfle addysgol delfrydol lle gall myfyrwyr weld gwahanol fathau o gerddoriaeth, gwisgoedd ac ieithoedd, a thrwy hynny ddeall ein bod ni i gyd yr un fath er ein bod yn dod o bob rhan o’r byd. Mae thema heddwch a chyfeillgarwch eleni yn fwy perthnasol nag erioed yn ein byd cythryblus.

Wrth i’r byd fyfyrio ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf canrif yn ôl, bydd thema Eisteddfod 2019 yn archwilio “Golwg ar Ganrif dros Heddwch”. Bob dydd bydd ein llwyfannau allanol a’n mannau perfformio yn cynnwys ein cystadleuwyr a’n perfformwyr rhyngwladol sy’n amlygu pwysigrwydd heddwch ac yn arddangos amrywiaeth o ddylanwadau diwylliannol. Bydd llwyfan y prif bafiliwn yn gweld perfformiadau gan gorau, lleiswyr a dawnswyr blaenllaw o bob cwr o’r byd.

Gwahoddir ysgolion uwchradd i fanteisio ar ein cynnig arbennig a dod â grŵp o bobl ifanc i brofi’r achlysur hollol unigryw hwn am ddim ond £5 y disgybl (gydag 1 athro am ddim i bob 12 o blant). Mae’r tocyn hwn yn rhoi mynediad i’r prif bafiliwn (seddi heb eu cadw) a maes yr Eisteddfod gan gynnwys y llwyfannau allanol, mannau perfformio a gweithgareddau’r maes.

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yw un o’r ychydig achlysuron pan fydd pobl ifanc yn cyfarfod mewn hapusrwydd a harmoni, gan rannu eu diwylliannau amrywiol a diddorol. Myfyrwyr heddiw fydd dyfodol yfory ac mae ymweld â’n digwyddiad unigryw yn ffordd wych i bobl ifanc ddeall pwysigrwydd dynoliaeth.

Menter Ysgolion yn Meddiannu

Rydym hefyd yn cynnig sesiynau 30 munud i’ch disgyblion berfformio a’r un o’n llwyfannau allanol. Gall hyn fod yn unrhyw fath o berfformiad, canu, dawnsio, drama, offerynnol neu unrhyw dalent arall y byddai’ch disgyblion yn hoffi ei arddangos! 

Cysylltwch â ni os hoffech gymryd rhan.

info@llangollen.net

Rydym hefyd yn cynnig sesiynau 30 munud i’ch disgyblion berfformio a’r un o’n llwyfannau allanol. Gall hyn fod yn unrhyw fath o berfformiad, canu, dawnsio, drama, offerynnol neu unrhyw dalent arall y byddai’ch disgyblion yn hoffi ei arddangos! Cysylltwch â ni os hoffech gymryd rhan.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01978 862001, neu lawrlwythwch y ffurflen archebu

Ymunwch â ni ar gyfer profiad amlddiwylliannol unigryw Llangollen 2020!

Cyfarwyddiadau ar gyfer Partïon Ysgolion: