Gwybodaeth Tocynnau

Tocynnau Cyngherddau Nos

Mae cyngherddau nos wedi eu prisio ar wahân, ymwelwch â’r dudalen Cyngherddau Nos i brynu tocynnau.

Tocynnau Dydd

Mae’r maes yn agor am 8.30yb ac mae’r adloniant yn gorffen erbyn 7yh. Mae Tocynnau Dydd i’r Maes ar gael i’w prynu ar-lein yma

Mae Tocyn Dydd i’r Maes a Teulu Tocyn Dydd i’r Maes yn rhoi mynediad llawn i’r maes, y stondinau, y llwyfannau awyr agored, gweithgareddau a’r opsiwn i eistedd yn ardal seddi coch y Pafiliwn i fwynhau’r cystadlaethau.

Tocynnau Dydd i’r Maes 2019

Dydd Mercher – Dydd Sadwrn Diwrnod llawn
(o 8.30yb)
Hanner dydd
(o 2.30yp)
Oedolion      £12      £6
Consesiynau      £10      £5
Plant (o dan 16) (o dan 5 am ddim)      £5      £1
Teulu (2 oedolyn & 3 plant)      £25     N/A
Teulu 1 rhiant (1 oedolyn & 3 phlentyn)      £15     N/A

 

 

 

Mae Tocyn Dydd i’r Pafiliwn yn rhoi mynediad llawn i’r maes, stondinau, llwyfannau awyr agored, gweithgareddau, yn ogystal â sedd gadw mewn lleoliad da yn y Pafiliwn er mwyn mwynhau’r cystadlaethau sy’n digwydd yna. Mae’r seddi cadw hyn wedi eu lleoli’n agosach at y llwyfan (yr ardal werdd ar y map seddi) ac maent yn costio £17. Prynwch Tocyn Dydd i’r Pafiliwn yma.

Darllenwch Telerau ac Amodau ein Tocynnau