Llangollen Arlein 2020

#CysyllturByd
Mehefin – 11 Gorffennaf 2020

Mae Llangollen Arlein yn sicrhau ein bod yn aros adref gyda’n gilydd ond yn parhau i hyrwyddo cymuned ryngwladol gysylltiedig yn ystod yr amseroedd anodd hyn.

Ym mis Mawrth, gwnaethom gyhoeddi y dylid gohirio gŵyl 2020 oherwydd pandemig byd-eang COVID-19. Roeddem yn benderfynol o barhau i gyflwyno profiad yr Eisteddfod Ryngwladol, a chanfod rhyw ffordd i’w chymuned ryngwladol o gyfranogwyr, perfformwyr, ymwelwyr a gwirfoddolwyr barhau i gadw mewn cysylltiad a dod at ei gilydd yn y cyfnod caled yma.

Ym mis Mehefin, pleidleisiodd pobl trwy Llangollen.TV am eu hoff berfformiadau ac eiliadau cofiadwy o’r 25 mlynedd diwethaf, wrth wylio clipiau ffilm yn arddangos perfformwyr o 57 o wahanol wledydd ac ymhell dros 10,000 o gystadleuwyr. 

Yn ystod ‘Wythnos yr Eisteddfod’ (7-11 Gorffenaf), gwnaethom gyflwyno rhaglen ddyddiol o weithgaredd arlein i roi blas o’r Eisteddfod Ryngwladol i’r nifer fawr o gyfranogwyr ac ymwelwyr sydd fel arfer yn tyrru bob Gorffennaf i’r dref hardd hon yn Sir Ddinbych.

*****

Cefnogi Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Os ydych chi’n mwynhau’r cynnwys hwn, yna beth am ystyried rhoi rhodd, os medrwch, er mwyn sicrhau y gallwn barhau i ddod â heddwch a chytgord rhyngwladol trwy gerddoriaeth a dawns am flynyddoedd i ddod.

Ewch i’n tudalen Cefnogi Ni i weld y gwahanol ffyrdd y gallwch ein helpu.

Fel arall gallwch glicio ar y ddolen isod i gyfrannu yn awr.

CYFRANNU

*****

 

Llangollen Arlein: noddyd gan

 

Llangollen.TV 2020 : noddyd gan