Neges Heddwch Rhyngwladol

Daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer ein Neges Heddwch Rhyngwladol gyntaf erioed o benderfyniad i barhau â nod gwreiddiol yr Eisteddfod i hyrwyddo heddwch parhaol yn y byd. Yn ôl yn 1947 bwriad yr Eisteddfod oedd darparu ffordd o wella clwyfau’r Ail Ryfel Byd. Ac yn awr yn 2020, yn ystod pandemig Covid-19, cyfnod hynod gythryblus yn ein hanes, bydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen unwaith eto yn gwneud yr alwad am heddwch trwy gerdd gomisiwn arbennig, Harmoni a Heddwch, gan Mererid Hopwood.

  Harmoni a Heddwch

    Dy lais di, fy llais i,
    Byd gwâr yw ein byd o gân.

    Hwn yw fy llais,
    Estynnaf bob sillaf atat ti,
    Drwy oriau’r dydd,
    Drwy oriau’r nos,
    Waeth ble’r wyt ti –
    Cymer fy nodau. Wnei di? A gyda’n gilydd cawn greu
    Harmoni … a heddwch.

    Your voice, my voice,
    Byd gwâr yw ein byd o gân

    Hear this, hear my voice,
    Every syllable is yours,
    Dawn to dusk,
    Dusk to dawn,
    Wherever you are,
    Catch it. Will you? And together we’ll make
    Harmony…and peace.

                           Mererid Hopwood, 2020.

Bardd o Gymru yw Mererid Hopwood, ac yn 2001 hi oedd y ferch gyntaf erioed i ennill y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, enillodd y Goron yn 2003 a’r Fedal Ryddiaith yn 2008. Hi oedd Bardd Plant Cymru yn 2005. Enillodd ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth, Nes Draw, gategori Barddoniaeth Gymraeg Llyfr y Flwyddyn 2016 a chafodd ei dewis i Silff Lyfrau Cyfnewidfa Lên Cymru 2016. Ar hyn o bryd mae’n Athro Ieithoedd a’r Cwricwlwm Cymreig ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Bydd y Neges Heddwch Rhyngwladol hefyd yn cynnwys perfformiad cyntaf darn newydd o gerddoriaeth, wedi’i ganu gan Elan Catrin Parry, y soprano o Wrecsam, gyda geiriau gan Mererid Hopwood a cherddoriaeth gan Edward-Rhys Harry, yn ogystal â neges o heddwch gan Lywydd yr Eisteddfod, Terry Waite.

Gwylio Neges Heddch Rhyngwladol


Gyda diolch arbennig i’r canlynol
;

Edward-Rhys Harry
Mererid Hopwood
Elan Catrin Parry
Terry Waite, CBE

Baroness Floella Benjamin, DBE, DL
Jools Holland, OBE, DL
Sir Bryn Terfel, CBE

Côr Meibion Cymry Llundain

Amy Davies a phlant Ysgol St Giles Wrecsam
Linda Davies a
phlant Ysgol Rhostyllen
Amanda Edwards a phlant Ysgol Dinas Bran

*****

Cefnogi Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Os ydych chi’n mwynhau’r cynnwys hwn, yna beth am ystyried rhoi rhodd, os medrwch, er mwyn sicrhau y gallwn barhau i ddod â heddwch a chytgord rhyngwladol trwy gerddoriaeth a dawns am flynyddoedd i ddod.

Ewch i’n tudalen Cefnogi Ni i weld y gwahanol ffyrdd y gallwch ein helpu.

Fel arall gallwch glicio ar y ddolen isod i gyfrannu yn awr.

CYFRANNU

*****