Llangollen Ar-lein 2021

Wrth i’r byd barhau i frwydro trwy’r pandemig, cynhelir Eisteddfod Llangollen eleni yn bennaf ar-lein. Bydd Llangollen Arlein 2021 yn ail-ddehongli’r digwyddiad blynyddol gan gyfleu hud yr Eisteddfod ryngwladol mewn fformat digidol. Bydd y digwyddiad digidol yn cynnwys fideos o berfformiadau amrywiol, gan gynnwys sawl premiere rhyngwladol, llawer ohonynt wedi’u ffilmio yn y dref ei hun. Bydd y brif raglen yn cael ei chyflwyno am ddim dros benwythnos 9 – 11 Gorffennaf.

Gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru, bydd Eisteddfod eleni yn dathlu ystod mor eang â phosib o arddulliau cerddorol gan gynnwys cerddoriaeth glasurol, canu corawl, dawns, hip hop a cherddoriaeth byd, yn ogystal â gwaith celf trawiadol Luke Jerram ar bont Llangollen, gan gysylltu â chynulleidfaoedd presennol a newydd wrth baratoi ar gyfer dychweliad corfforol yr Eisteddfod yn 2022.

Llangollen Arlein 2021 Rhaglen

Llangollen Ar-lein 2021

Pontydd, Nid Muriau, Luke Jerram (9 Gorffennaf – 5 Awst)

Tangnefedd gan Paul Mealor a Mererid Hopwood

Adref/Home with Horizons (BBC/CCC), Rachel K Collier, Magugu a Lily Beau

Catrin Finch a’i Gwesteion

Ble mae Heddwch/Where is Peace? Prosiect Ysgolion

Rhaglen y Pafiliwn Heddwch


Rhaglen:

Dydd Gwener 9 Gorffennaf

Dydd Sadwrn 10 Gorffennaf

Dydd Sul 11 Gorffennaf

Dydd Sadwrn 24 Gorffennaf

Dydd Sul 25 Gorffennaf