Ble mae Heddwch/Where is Peace?
Prosiect Ysgolion

Prosiect yn archwilio meddyliau plant am heddwch trwy sesiynau ysgrifennu, dawns, symud a drama yn cynnwys 1,000 o ddisgyblion o dair ysgol yn Y Rhyl, Llanberis a Llangollen. Bydd fideo creadigol yn cael ei gynhyrchu ynghyd â chyfres o gardiau post yn mynegi safbwyntiau’r plant am heddwch fydd yn cael eu harddangos ar hyd y dref.

Ble mae Heddwch/Where is Peace?