Neges Heddwch y Plant

Ers 1952, mae pobl ifanc Cymru wedi cyflwyno neges heddwch ac ewyllys da i blant y byd o lwyfan y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol, yn ystod Diwrnod y Plant. Eleni rydym wedi bod yn gweithio gyda phlant ysgol lleol o Ysgol Bryn Collen yn Llangollen ac Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph yn Wrecsam i greu’r Neges Heddwch y Plant Arlein gyntaf erioed.

Bydd y plant yn adrodd geiriau a ysgrifennwyd gan Christine Dukes, gan dynnu sylw at sut y mae pandemig byd-eang Covid-19 wedi dod â math gwahanol o heddwch i’r byd.

Mae’r pandemig byd-eang hwn wedi caniatáu i ni i gyd stopio, oedi a meddwl. Meddwl am fyd lle rydyn ni i gyd yn rhannu’r un frwydr am unwaith, yr un gelyn wrth y drws am unwaith, yr un frwydr i’w hymladd am unwaith. Daethom yn ‘ni’ nid ‘fi’.

GWYLIO NEGES HEDDWCH Y PLANT

Gyda diolch arbennig i;
Christine Dukes
Ffion Russell a phlant Ysgol Uwchradd Catholig ac Anglicanaidd St Joseph
Tarquina Jones a phlant Ysgol Bryn Collen

 

*****

Cefnogi Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Os ydych chi’n mwynhau’r cynnwys hwn, yna beth am ystyried rhoi rhodd, os medrwch, er mwyn sicrhau y gallwn barhau i ddod â heddwch a chytgord rhyngwladol trwy gerddoriaeth a dawns am flynyddoedd i ddod.

Ewch i’n tudalen Cefnogi Ni i weld y gwahanol ffyrdd y gallwch ein helpu.

Fel arall gallwch glicio ar y ddolen isod i gyfrannu yn awr.

CYFRANNU

*****