Rhaglen y Dydd

Dydd Mawrth Gorffennaf 7fed

Croeso i ddiwrnod cyntaf Llangollen Arlein! Mae gennym rai negeseuon arbennig gan ein noddwr a’n llywydd, première arlein o Neges Heddwch y Plant, a byddwn yn cyhoeddi enillydd Corau Plant Llangollen TV.

 

Dydd Mercher Gorffennaf 8fed

Mae’r Prosiect Cynhwysiant wedi bod yn rhedeg ers dros 10 mlynedd, gan adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas ac ethos yr Eisteddfod Ryngwladol o hyrwyddo dealltwriaeth a derbyniad trwy gerddoriaeth a dawns. Heddiw rydym yn cyflwyno dwy ffilm fer am ein Prosiect Cynhwysiant a’r hyn y mae’n ei olygu i ni. Hefyd byddwn yn cyhoeddi enillydd Cystadlaethau Dawns Llangollen TV.

 

Dydd Iau Gorffennaf 9fed

Dechreuodd ein Eisteddfod gyda gweledigaeth y gallai’r traddodiad Cymreig hwn o ddod ynghyd mewn cerddoriaeth a dawns fod yn ffordd o wella clwyfau’r Ail Ryfel Byd. Yn y 70 mlynedd ers hynny mae’r Eisteddfod wedi dod yn ddathliad gwirioneddol o ‘Heddwch a Harmoni’. Heddiw rydym yn cyflwyno Gwobrau Heddychwyr Ifanc, première ar-lein y Neges Heddwch Rhyngwladol, ac yn datgelu enillydd Corau Cymysg Llangollen TV.

 

Dydd Gwener Gorffennaf 10fed

Heddiw rydym yn dod at ein gilydd i ddathlu ein cystadleuwyr rhyngwladol a’r rhai sy’n gwneud yr orymdaith draddodiadol drwy’r dref a gorymdaith Cenhedloedd yn un o’r digwyddiadau mwyaf unigryw a lliwgar yn y Deyrnas Unedig. Hefyd byddwn yn cyhoeddi enillydd Corau Gwerin Llangollen TV.

 

Dydd Sadwrn Gorffennaf 11eg

Rydym yn gartref i un o gystadlaethau corawl enwocaf y byd. Wrth i’r haul fachlud ar Llangollen Arlein, mae Llangollen TV yn cyflwyno 25 mlynedd o Gôr y Byd. Byddwn hefyd yn cyhoeddi enillydd categori Mwy o Gorau Llangollen TV.

 

 

*****

Cefnogi Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Os ydych chi’n mwynhau’r cynnwys hwn, yna beth am ystyried rhoi rhodd, os medrwch, er mwyn sicrhau y gallwn barhau i ddod â heddwch a chytgord rhyngwladol trwy gerddoriaeth a dawns am flynyddoedd i ddod.

Ewch i’n tudalen Cefnogi Ni i weld y gwahanol ffyrdd y gallwch ein helpu.

Fel arall gallwch glicio ar y ddolen isod i gyfrannu yn awr.

CYFRANNU

*****