Cyfleoedd Busnes

 

Mae yna gymaint o ffyrdd y gall busnesau a sefydliadau lleol gymryd rhan yn Eisteddfod Llangollen. Gyda miloedd lawer o ymwelwyr yn tyrru i’r maes gydol yr wythnos, mae’n gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o’ch busnes tra’n helpu ni mewn rhyw fodd.

Becynnau

Am gyfraniadau hyd at £200 fe gewch chi:

  • Eich rhestru ein Tudalen Cefnogwyr
  • Croeso i dderbyniad diod cyn y cyngerdd i fusnesau ar nos Iau yr Eisteddfod.
  • Disgownt ar docynnau dydd y maes  i staff

Am gyfraniadau dros £200 byddwn hefyd yn rhoi:

  • dau docyn am ddim i chi ar gyfer cyngerdd nos Iau
  • a rhaglen swyddogol am ddim

I ganfod rhagor e-bostiwch  commercial@llangollen.net