Digwyddiad ansbaredigaethus yn dathlu awdur plant

Roedd Mr Cadno Campus, Willy Wonka, Matilda a’i gelyn pennaf Miss Trunchball, i gyd yn rhan o’r perfformiad wrth i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ddathlu Diwrnod y Plant ar thema Roald Dahl.

Trefnwyd y digwyddiad ansbaredigaethus i ddathlu canmlwyddiant geni’r athrylith llenyddol o Gymru a hefyd fel diweddglo i brosiect Trosfeddiannu 2016 Ysgolion Sir Ddinbych.

Mae’r prosiect wedi gweld 24 o ysgolion cynradd, ysgolion arbennig ac ysgolion uwchradd y sir a 3,943 o ddisgyblion o bob oed yn cymryd rhan mewn gweithdai Roald Dahl gan gyrraedd uchafbwynt gyda pherfformiad promenâd o amgylch safle’r ŵyl yn Llangollen.

Llangollen International Musical Eisteddfod 2016. Denbighshire County Council Roald Dahl Puppet Promenade

Llangollen International Musical Eisteddfod 2016.
Denbighshire County Council Roald Dahl Puppet Promenade

Dywedodd Sarah Dixon, swyddog cyfoethogi’r cwricwlwm Gwasanaeth Addysg a Phlant Sir Ddinbych, bod Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn llwyfan delfrydol ar gyfer penllanw’r prosiect gwych.

Meddai: ‘Mae llwyddo i gyrraedd bron i 4,000 o ddisgyblion sydd o ganlyniad i hynny wedi cael eu hysbrydoli gan Roald Dahl yn wych.

“Roedd pob ysgol yn edrych ar lyfrau a chymeriadau gwahanol Roald Dahl. Mi wnaethon ni addurno’r ysgol gyda balwnau a gwaith celf ar thema Roald Dahl ac roeddem i gyd yn gwisgo crysau-T y prosiect.

“Roedd y gweithdai yn cynnwys gweithgareddau adrodd straeon a drama, theatr gerdd a phypedau a gwneud masgiau. Mi wnaeth pob un o’r 23 o ysgolion a gymerodd ran greu pyped mawr yn seiliedig ar gymeriad gan Roald Dahl a oedd wedyn yn cael ei wisgo gan ddisgybl o’r ysgol.

“Mi wnaeth y 23 o bypedau orymdeithio drwy faes yr Eisteddfod cyn y perfformiad promenâd.

“Llythrennedd yw’r llinyn aur sy’n rhedeg drwy bob pwnc ysgol ac rydym am annog plant nid yn unig i ddarllen ond hefyd i fwynhau’r hyn y maen nhw’n ei ddarllen.”

Ychwanegodd: “Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol a phan wnaeth Miss Trunchball ymddangosiad ar y llwyfan dw i erioed wedi gweld cymaint o blant wedi cyffroi!”

Llangollen International Musical Eisteddfod 2016. Denbighshire County Council Roald Dahl Puppet PromenadeDywed Sarah bod Eisteddfod Ryngwladol Llangollen hefyd wedi cynnal rownd derfynol Cystadleuaeth Perfformwyr Ifanc Sir Ddinbych a gynhaliwyd ar lwyfan y Post Brenhinol.

Meddai: “Daeth Mark Puddle, sy’n gweithio yn y West End, draw i feirniadu’r gystadleuaeth a dywedodd ei fod wrth ei fodd gyda safon y perfformiadau.

“Enillodd Olivia Smith, naw oed, sy’n ddisgybl yn Ysgol Bryn Collen, Llangollen, ysgoloriaeth i fynychu gweithdy West End i’w gynnal yn Venue Cymru, Llandudno ym mis Medi.

“Enillodd Beatrice Lermite, naw oed, hefyd o Ysgol Bryn Collen, y categori pump i naw oed tra llwyddodd Cassius Hacksorth, 15 oed, o Ysgol Dinas Brân, Llangollen, i ennill y categori 11 i 15 oed.

“Ac mi wnaeth Mark Puddle hefyd gyflwyno gwobr arbennig i Ysgol Cefn Meiriadog a fydd yn mwynhau gweithdy ar thema West End yn eu hysgol y mae Mark yn ei drefnu.”

Ychwanegodd: “Eisoes mae nifer o ysgolion wedi cofrestru ar gyfer prosiect y flwyddyn nesaf ac rydym yn y broses o gynllunio ein digwyddiad ar gyfer 2017.”