Archifau Tag Llangollen International Musical Eisteddfod

Llanffest yn croesawu’r enwog Reverend and The Makers a’r DJ Radio 1 Huw Stephens i’r rhaglen

Nifer gyfyngedig o dicedi eistedd a sefyll sy’n weddill, wedi i berfformwyr eiconig ymuno â lein-yp Llanffest 2017

Cyhoeddwyd heddiw mai neb llai na’r band roc eiconig a dadleuol Reverend and The Makers a’r DJ Radio 1 Huw Stephens fydd yn cefnogi’r band Cymreig Manic Street Preachers yn gig Llanffest eleni.

(rhagor…)

Cynnig i unawdydd Sioe Gerdd addawol berfformio mewn Eisteddfod eiconig yn Awstralia

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi creu partneriaeth âg Eisteddfod y Gold Coast yn Awstralia unwaith eto ac yn cynnig cyfle i enillydd Llais Sioe Gerdd 2017 deithio 10,000 o filltiroedd i ben draw byd. (Bydd modd cofrestru hyd at ddydd Gwener 3ydd Mawrth 2017).

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi paru âg un o ddigwyddiadau celfyddydol mwyaf y byd am yr ail flwyddyn yn olynol, ac yn cynnig cyfle i gantorion addawol ennill taith i’w chofio.

(rhagor…)

Syr Bryn Terfel a Gregory Porter i serennu mewn cyfres o gyngherddau i ddathlu pen-blwydd Eisteddfod Ryngwladol yn 70

Fe fydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn dathlu ei phen-blwydd yn 70 gyda chyfres o gyngherddau arbennig sy’n cynnwys perfformiadau gan y bas-bariton Syr Bryn Terfel, y canwr Jazz, Soul a Gospel eiconig Gregory Porter, grŵp harmoni lleisiol The Overtones ac Academi Only Boys Aloud – ynghyd â gwledd o dalent gerddorol a dawnswyr rhyngwladol.

(rhagor…)

Eisteddfod Llangollen yn croesawu Llysgennad Heddwch Albania

Llysgennad Heddwch Albania yn cyflwyno arwydd o heddwch rhyngwladol i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen – un o wyliau blaenllaw y byd sy’n hybu ewyllys da rhwng cenhedloedd a’n dathlu undod a heddwch – wedi estyn croeso i Lysgennad Heddwch Albania, cyn i gystadleuwyr o’r wlad gymryd rhan yn yr ŵyl yn 2017.

(rhagor…)

Manic Street Preachers i chwarae gig fwyaf erioed Llanfest

Y band byd-enwog i berfformio ar noson olaf Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, nos Sul 9fed Gorffennaf 2017.

Yn syth o daith lwyddiannus i nodi 20 mlynedd ers cyhoeddi eu pedwerydd albym ‘Everything Must Go’, mae Manic Street Preachers wedi cyhoeddi y bydden nhw’n perfformio yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen – wrth i’r ŵyl ddathlu ei phen-blwydd yn 70ain.

(rhagor…)

Athrawes o Fryste yn gwneud taith flynyddol i gyflwyno tlws mewn gŵyl enwog

Hawliodd athrawes sydd wedi ymddeol 94 oed o Fryste sylw’r gynulleidfa mewn gŵyl gerddoriaeth byd enwog drwy gyflwyno tlws er cof am ei brawd i gôr buddugol.

Roedd dod i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn Sir Ddinbych fel dod adref i Enid Evans. Canodd y Gymraes o Lanrhaeadr yng Nghinmeirch, ger Dinbych, yn Nyffryn Clwyd, yn yr Eisteddfod gyntaf un ym 1947.

(rhagor…)

Ysgol iaith Llangollen yn gwobrwyo ysgoloriaeth i gystadleuwyr yr Eisteddfod

BYDD un cystadleuydd lwcus o dramor yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen eleni’n manteisio ar gwrs Saesneg gyda’r holl gostau wedi’u talu diolch i ysgol iaith newydd ei ail-lansio’r dref.

Wedi masnachu’n llwyddiannus dan yr enw ECTARC o’i safle yn Parade Street ers nifer o flynyddoedd, mae’r ysgol bellach wedi’i hail-frandio fel The Mulberry School of English. (rhagor…)

Côr o Galifornia yn sicrhau llwyddiant mewn gŵyl gerddorol ryngwladol enwog

Llwyddodd The Bob Cole Conservatory Chamber Choir i ennill Tlws Pavarotti yng nghystadleuaeth Côr y Byd yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Ymhlith y rhai a ddaeth o fewn trwch blewyn i’r brig roedd Côr Glanaethwy, a lwyddodd i gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Britain’s Got Talent.

Llwyddodd yr enillwyr i guro corau o Estonia, y Weriniaeth Tsiec, Ynysoedd y Philipinau, Lloegr, y Ffindir a chorau eraill o Galifornia, The Sunday Night Singers a’r Quire of Voyces. (rhagor…)