Archifau Tag Nantgaredig children’s choir excel

Côr plant Nantgaredig yn rhagori

Fe gafwyd perfformiad rhagorol gan blant Ysgol Gynradd Nantgaredig o Sir Gaerfyrddin wrth gystadlu mewn gŵyl gerddoriaeth ryngwladol nodedig.

Dan arweiniad yr arweinyddion Mair Jones ac Ina Morgan, cymerodd y côr ran yng nghystadleuaeth y Côr Plant Iau yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Ac er na wnaethon nhw i gipio’r brif wobr mi wnaeth y plant yn ardderchog mewn cystadleuaeth anodd iawn gan gystadlu yn erbyn corau o bob cwr o Gymru a Lloegr.

(rhagor…)