Gwobrau Heddychwyr Ifanc 2019

Y mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) am ddathlu pobl ifanc sydd wedi cyfrannu at heddwch yn eu hysgol, eu cymuned leol neu’n fyd-eang mewn amryw ffordd.  Rydym yn cydweithio ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a fydd yn cynnal Seremoni Wobrwyo Heddychwyr Ifanc ar 4 Gorffennaf lle bydd pobl ifanc yn rhannu’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni a derbyn tystysgrif a gwobr.  Gall pobl ifanc unigol neu grwpiau geisio o dan y categorïau isod.

Mae hi hefyd yn dderbyniol i enwebu rhywun arall (gyda’u caniatâd!)

 

Arwr/Arwyr Ifanc y Flwyddyn:

Byddwch wedi bod yn weithgar dros heddwch yn eich cymuned leol neu eich cymuned ehangach, a bydd eich gweithredu wedi ysbrydoli eraill – eich cyfoedion neu bobl hŷn neu iau na chi eich hunain.

 

Hyrwyddwr/Hyrwyddwyr Treftadaeth Heddwch Ifanc y Flwyddyn:

Bydd y rhai a enwebir wedi bod yn rhagweithiol o ran dysgu am eu treftadaeth heddwch lleol a’i hybu mewn ffyrdd creadigol, gan gynnwys datblygu deunyddiau, prosiectau a digwyddiadau. Lle bo’n bosibl, dylid cysylltu perthnasedd arwyr heddwch â digwyddiadau cyfoes a’r gymdeithas gyfoes.

 

Sgwennwr/Sgwenwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn

Fe’ch gwahoddir i gyflwyno darnau gwreiddiol o waith sy’n ymwneud â thema heddwch. Gall cyfraniadau fod ar unrhyw ffurf, gan gynnwys barddoniaeth, ysgrifennu newyddiadurol (gan gynnwys blogio), cyfres effeithiol o drydariadau, bywgraffiadau, straeon, ac ati.

 

Artist/Artistiaid Heddwch Ifanc y Flwyddyn

Bydd y categori hwn yn dathlu mynegiant artistig gwreiddiol o heddwch wedi’i greu gan blant / pobl ifanc yn unigol neu fel rhan o grŵp. Gallai’r rhain fod mewn amrywiaeth o ffurfiau, gan gynnwys paentiadau, murluniau, cerfluniau, arddangosfeydd ffotograffig, ac ati.

 

Adeiladwr/Adeiladwyr Heddwch Digidol Ifanc y Flwyddyn:

Bydd y rhai a enwebir wedi defnyddio cyfryngau digidol i rannu ymwybyddiaeth o fater neu faterion yn ymwneud â heddwch ynghyd â ffyrdd o greu cymuned / byd mwy heddychlon.

 

Dadansoddwr/Dadansoddwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn:

Drwy eu dull beirniadol o drafod y cysyniad o heddwch, bydd y rhai a enwebir wedi galluogi eraill i ddeall yn well ystyr heddwch yn hanesyddol a / neu yn ein cymdeithas gyfoes.

 

I gofrestru eich diddordeb ac am fwy o wybodaeth, cysylltwch â centre@wcia.org.uk  

Telerau ac Amodau 

Ffurflen Gais