Listening to one another’s languages | Gwrando ar ieithoedd ein gilydd

Yn y sesiwn hon, bydd Mererid Hopwood yn ymuno â rhai o gystadleuwyr 2022 mewn ‘panel cyfnewid ieithoedd’.

Dewch i ddarganfod rhagor am yr ieithoedd sydd i’w clywed ar faes yr  Eisteddfod eleni.

Mewn partneriaeth ag Academi Heddwch a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

 

In this session, Mererid Hopwood will join some of our 2022 competitors in a ‘language exchange panel’.

Come along to find out more about the languages that can be heard on this year’s Eisteddfod field.

In partnership with Academi Heddwch and Wales Arts International.