(Cymraeg) Lansio apêl fyd-eang i ddiogelu’r eisteddfod ryngwladol

Sorry, this entry is only available in Welsh. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Bwriedir lansio apêl fyd-eang brys i ddiogelu dyfodol Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.
Nod yr apêl yw codi £70,000 oherwydd mae’n argoeli y bydd digwyddiad eleni yn wynebu colled ariannol o ganlyniad i werthiant tocynnau siomedig.

Gyda phen-blwydd yr Eisteddfod yn 70 oed ar y gorwel, mae’r trefnwyr yn hyderus fod gan y digwyddiad lliwgar ddyfodol hir dymor, ond bod angen cefnogaeth ariannol er mwyn goresgyn yr anawsterau tymor byr.
Bydd cefnogwyr sy’n dymuno cyfrannu rhodd yn gallu gwneud hynny ar-lein drwy wefan yr Eisteddfod neu drwy ddefnyddio amlenni Cymorth Rhodd a fydd ar gael ym mhob un o’r cyngherddau yn ystod yr wythnos.
Eleni fydd y 69fed blwyddyn yn olynol i’r ŵyl gael ei chynnal ers iddi gael ei sefydlu ar ôl yr Ail Ryfel Byd gyda’r bwriad o hyrwyddo heddwch a chytgord.
Mae’r digwyddiad eiconig bellach wedi tyfu i fod yn un o brif ddigwyddiadau cerddoriaeth a dawns Ewrop, “Lle mae Cymry’n croesawu’r byd” a lle caiff tref Llangollen ei throi yn bair dadeni diwylliannol.
Dros y blynyddoedd mae wedi denu eiconau diwylliannol fel Luciano Pavarotti, a gamodd ar lwyfan yr Eisteddfod am y tro cyntaf yn 1955 fel aelod o gôr ei dad o dref Modena yn yr Eidal, cyn ei berfformiad ysgubol yn 1995 pan ddychwelodd i’r Eisteddfod ac yntau’n artist rhyngwladol o fri.
Eleni disgwylir cystadleuwyr i fynychu’r Eisteddfod o wledydd mor bell i ffwrdd â Ghana, Tsieina, Hwngari, India, Jamaica, Moroco, Nepal, Slofacia a’r Iseldiroedd yn ogystal â’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon.
Bydd Tywysog Cymru a Duges Cernyw yno ar y dydd Mawrth pryd y byddant yn cyfarfod â’r cystadleuwyr sy’n cymryd rhan yn nigwyddiad lliwgar Gorymdaith y Cenhedloedd.
Cyhoeddwyd yr apêl gan gadeirydd yr Eisteddfod Gethin Davies, sydd wedi gwasanaethu’r ŵyl yn ffyddlon ers blynyddoedd, ac a fynychodd y digwyddiad am y tro cyntaf pan oedd yn fachgen ifanc yn 1951.
Meddai: “Mae’r Eisteddfod yn ŵyl ddrud i’w llwyfannu, ac fel llawer o wyliau eraill, mae’r esgid ariannol wedi bod yn gwasgu’n ddiweddar.
“Trwy wneud toriadau llym yn ein gwariant, mi wnaethon ni lwyddo i gael gwarged bychan yn 2014.
“Yn anffodus, er gwaethaf y toriadau sydd wedi cael eu gweithredu ers 2014 ac sydd wedi parhau yn 2015, mae gwerthiant siomedig tocynnau cyngherddau Eisteddfod eleni yn golygu ein bod yn wynebu diffyg o tua £70,000 ar gyfer 2015.
“Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru gyda golwg ar gymorth tymor byr, ond hyd yn hyn nid ydynt wedi gallu rhoi unrhyw sicrwydd o gymorth i ni.
“Cyngor y Llywodraeth oedd i ni ymdrechu’n galed i godi arian oddi wrth ein cefnogwyr er mwyn ateb yr hyn sydd yn y bôn yn broblem tymor byr.
“Mae bwrdd yr Eisteddfod wedi cyflwyno cynllun busnes tair blynedd i Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n hyderus, os gallwn ddod drwy’r anawsterau presennol, y gallwn symud ymlaen i wneud elw.
“Mae’r Cyfarwyddwr Cerdd wedi llunio rhaglen gyngherddau hynod atyniadol ar gyfer 2016 – gan gynnwys enw cyfarwydd iawn – ac rydym yn hyderus y bydd hynny’n llwyddo i ddenu cynulleidfaoedd mwy, ac mae’r gyllideb ragarweiniol ar gyfer 2016 yn dangos gwarged rhesymol.
Ychwanegodd Mr Davies: “Mae’r Eisteddfod Ryngwladol wedi bod yn rhan bwysig iawn o fy mywyd ers 1951, pan oeddwn yn hogyn bach ac yn mynd o gwmpas yn gwerthu rhaglenni ar gyfer yr Eisteddfod.
“Dros y cyfnod hwnnw o 65 mlynedd, rwyf wedi hel stôr o atgofion hapus o’r cystadleuwyr rhyfeddol yr wyf wedi eu gweld, y cyngherddau anhygoel rwyf wedi eu mynychu, a chynhesrwydd anhygoel, gwybodaeth eang, cyfeillgarwch ac ewyllys da y gynulleidfa.
“Mae fy mhlant hefyd wedi rhannu llawer o’r profiadau hynny, a hoffwn weld fy wyrion hefyd yn gallu mwynhau’r ŵyl unigryw yma, ac rwy’n hyderus y byddant yn cael y cyfle hwnnw.”