Swyddi

Cynhyrchydd Gweithredol

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn chwilio am unigolyn deinamig a rhagweithiol i ymuno â ni, i weithio’n agos gyda’n Bwrdd a’n tîm gwych er mwyn ein helpu i gyflawni ein potensial a chynyddu ein heffaith a’n cyrhaeddiad.

Rydym yn chwilio am rywun a fydd yn arweinydd creadigol a gweithredol i’r sefydliad, gan lunio ei raglen, cysylltu â chynulleidfaoedd a phartneriaid, cefnogi a datblygu’r tîm staff a sicrhau bywiogrwydd, amrywiaeth, cynaliadwyedd ac effaith yr Eisteddfod fel digwyddiad blynyddol o bwys rhyngwladol.

Rydym am i’n gweithlu fod yn gynrychioliadol o bob rhan o gymdeithas ac rydym yn croesawu ymgeiswyr sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y celfyddydau ar hyn o bryd.

Rydym yn chwilio am unigolyn ysbrydoledig sy’n gwerthfawrogi uchelgais greadigol, cynwysoldeb a meddylfryd rhyngwladol.

Telerau

Swydd amser llawn

Contract tymor penodol 3 blynedd yn dechrau haf 2021

Cyflog £45,000

Mae’n ofynnol i ddeiliad y swydd fod wedi’u lleoli bellter teithio dyddiol o ardal Llangollen

Sut i wneud cais

I wneud cais am y swydd hon, dylech gyflwyno CV cyfredol a llythyr cyflwyno a’u hanfon mewn e-bost at Betsan Moses, Prif Weithredwr Dros Dro yn betsan.moses@llangollen.net

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 5yp dydd Mawrth, Mehefin 1af 2021.

PDF Swydd Ddisgrifiad