Swyddi

Swyddi gwag Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd i ymuno â’n bwrdd wrth i ni baratoi i adolygu ar gyfer y dyfodol. Ar yr adeg gyffrous ac allweddol hon, rydym am gryfhau ac arallgyfeirio ein bwrdd, sydd â’r cyfrifoldeb terfynol am gyfeiriad strategol, datblygiad a llywodraethiant ein sefydliad.

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer-

Ysgrifennydd y Cwmni

Mae hon yn rôl allweddol wrth sicrhau gweithrediad effeithiol y bwrdd a chydymffurfiad â gofynion rheoliadol.

Disgrifiad Swydd

****

Ymddiriedolwyr

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan unigolion sydd â phrofiad mewn: Marchnata, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, Datblygu Menter/Busnes, TG/Systemau, Cynllunio Strategol, Technoleg Ddigidol, Rhwydweithiau Rhyngwladol ac Eiriolaeth.

Disgrifiad Swydd

****

Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob cefndir a chymuned, yn enwedig ceisiadau gan gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig a grwpiau eraill sydd wedi’u tangynrychioli.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 12 hanner dydd, dydd Gwener, 31 Gorffennaf, 2020.