Swyddi

Cadeirydd Ymddiriedolwyr

Dyddiad cau 10am dydd Gwener 24 Mehefin

Ydych chi’n angerddol am y celfyddydau, mynediad a bod yn rhyngwladol ac yn awyddus i wneud gwahaniaeth i fywyd diwylliannol a chymdeithasol Cymru? Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn chwilio am Gadeirydd Ymddiriedolwyr newydd i hyrwyddo a chefnogi gwaith y tîm o staff a gwirfoddolwyr wrth i’r ŵyl ddathlu 75 mlynedd o lwyddiant. Mae’r sefydliad wedi ymrwymo i sicrhau bod yr Eisteddfod yn agored, yn hygyrch, yn amrywiol, yn deg, yn gynhwysol ac yn fforddiadwy i bawb. Mae croeso i bobl o bob cefndir fynegi diddordeb mewn bod yn Gadeirydd.

Am fanylion llawn darllenwch ein pecyn recriwtio. Os oes angen y wybodaeth yma arnoch mewn fformat gwahanol, neu os byddai’n well gennych gyflwyno cais ffeil fideo neu sain, rhowch wybod i ni a gallwn hwyluso hyn.

Dylid anfon datganiadau o ddiddordeb at recruitment@llangollen.net erbyn 10:00 ddydd Gwener 24 Mehefin 2022 fan bellaf. Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y rôl trwy Zoom yn yr wythnos yn dechrau 27 Mehefin 2022.

Chair Recruitment Pack Cymru

_______________________________

Prif Weinyddwr Digwyddiadau – Cyfnod Mamolaeth

Cyflog: £18,525.00 pro rata

Contract tymor penodol am 8-12 mis – cychwyn ar unwaith – 22.5 awr yr wythnos (yn bennaf mewn swyddfa gyda pheth gweithio o gartref)

To apply please visit: Lead Events Administrator – Llangollen LL20 – Indeed.com

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn chwilio am Gydlynydd Digwyddiadau (dros gyfnod mamolaeth) i ymuno â’n tîm bach, gan weithio yn y swyddfa gerddoriaeth fel y prif bwynt cyswllt ar gyfer ein cystadleuwyr a pherfformwyr Maes. Bydd cyfnod o drosglwyddo yn y cyfnod cyn ein gŵyl yn 2022 a gynhelir rhwng 07-10 Gorffennaf.

Mae’r swydd yn cwmpasu amrywiaeth o dasgau gan gynnwys rhaglennu a chydlynu cystadlaethau, cyngherddau, llwyfannau allanol a digwyddiadau allgymorth, a chefnogi’r Cynhyrchydd Gweithredol a’r tîm marchnata gyda’u gwaith. Mae hwn yn gyfle gwych i berson sy’n awyddus i weithio mewn digwyddiadau, ac i gael profiad o raglennu gŵyl.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfeillgar, yn llawn cymhelliant ac yn hyderus, yn ddelfrydol gyda phrofiad cerddorol a digwyddiadau. Bydd ganddynt sgiliau cyfathrebu rhagorol a byddant yn gallu gweithio fel rhan o dîm ac o fewn terfynau amser tynn. Mae gwybodaeth o’r Gymraeg (yn enwedig Cymraeg ysgrifenedig) yn ddymunol ond nid yn hanfodol. Mae angen presenoldeb yng ngŵyl 2022, sy’n rhedeg o 07-10 Gorffennaf.

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn