Noddwch yr Ŵyl

Mae noddwyr wedi bod, ac yn dal i fod, yn rhan hanfodol yn hanes Eisteddfod Llangollen. Heboch chi, ni fyddai’r digwyddiad unigryw hwn yn bodoli.

Mae cefnogi’r Eisteddfod yn gyfle gwych a hynod effeithiol i hyrwyddo eich sefydliad:

  • Bydd cysylltu eich brand â digwyddiad byd enwog sydd wedi’i wreiddio mewn heddwch byd-eang a chyfranogaeth gymunedol yn mireinio ei enw da.
  • Byddwch yn cyrraedd cynulleidfaoedd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol trwy ymgyrchoedd pellgyrhaeddol yr ŵyl.
  • Gallwch gyrraedd 25,000 o gwsmeriaid o rai o’r cefndiroedd cymdeithas ol economaidd mwyaf dylanwadol a ffyniannus.
  • Bydd yn gosod eich cwmni yng nghalon eich cymuned – byddwch yn cael eich gweld yn cefnogi’r celfyddydau perfformio a grwpiau gwirfoddol.
  • Byddwch yn creu argraff barhaol ar gleientiaid a gweithwyr gydag adloniant ardderchog ac anarferol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ian.lebbon@llangollen.net