Digwyddiadau Cyngherddau Nos y Pafiliwn

Dydd Iau 7 Gorffennaf
Yn ôl Mewn Harmoni: Aled Jones a Russell Watson

Dydd Iau 7 Gorffennaf 2022 – 7.30yh
Pris tocynnau: £48 / £37
Yn dilyn eu taith In Harmony, a werthodd allan yn 2019, mae dau o leisiau clasurol mwyaf y byd yn lansio rhaglen gyngerdd Llangollen 2022 gan berfformio caneuon o’u halbwm newydd, Back In Harmony. Fel dau o leisiau mwyaf pwerus y byd clasurol, gyda gwobrau nodedig di-ri, gwerthiant wrth y miloedd a llwyddiant ysgubol ar frig y siartiau, bydd y cyfuniad lleisiol perffaith yma’n swyno cefnogwyr selog a chynulleidfa’r Eisteddfod fel ei gilydd.
Noddir yn garedig gan Kronospan

Mwy

Dydd Gwener 8 Gorffennaf
Cyngerdd gydag Anoushka Shankar a Manu Delago

Dydd Gwener 8 Gorffennaf 2022 – 8.00yh
Pris tocynnau: £42 / £34 / £26
Yn y cyngerdd cyfareddol hwn cyflwynir uchafbwyntiau o waith Anoushka Shankar mewn trefniant newydd gan Jules Buckley, gan gynnwys darnau wedi eu hysgrifennu ar y cyd â’i chyfaill Manu Delago, y mae ei gyfansoddiadau unigol yn cyfannu’r perfformiad, ar gyfer noson fydd yn mynd â chynulleidfaoedd ar daith wyllt ac annisgwyl.
Noddir yn garedig gan Linguassist

Mwy

Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf
Côr y Byd, Pencampwyr Dawns a Llais y Dyfodol 2022

Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf 2022 – 7.30yh
Pris tocynnau: £30 / £25
Mae cystadleuwyr rownd derfynol y corau yn cystadlu am deitl nodedig Côr y Byd a Thlws Pavarotti. Ochr yn ochr â hyn rydym yn coroni Pencampwyr Dawns 2022 gyda Thlws Lucille Armstrong, a bydd Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine hefyd yn ymuno ag artistiaid nos Sadwrn am y tro cyntaf. Mi fydd hon yn noson i’w chofio gyda’r perfformwyr a’r dawnswyr gorau o bedwar ban byd.
Cefnogir y cyngerdd yn garedig gan Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen
Noddir y Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine yn garedig gan PACT
Noddir y Rotary Peace Award yn garedig gan Westminster Stone

Mwy

Dydd Sul 10 Gorffennaf
Llanfest

Dydd Sul 10 Gorffennaf 2022
Pris tocynnau: £12 ar y maes, £26 cyngerdd nos
Bydd gatiau’n agor o 11.30am gyda llwyfannau awyr agored yn cynnwys cerddoriaeth fyw, comedi a theatr trwy gydol y dydd gydag awyrgylch hamddenol a chyfeillgar i deuluoedd, yn lleoliad ysblennydd Dyffryn Dyfrdwy. Cyngerdd Nos y Pafiliwn gyda’r prif chwaraewyr Amber Run gyda chefnogaeth Elles Bailey a Kizzy Crawford

Mwy