Digwyddiadau Cyngherddau

Dydd Mercher 8 Gorffennaf
Asio: Uno Diwylliannau Trwy Gerddoriaeth

Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020 – 7.30yh
Pris tocynnau: £25
Mae ein cyngerdd nos Fercher yn cymryd y thema hon o uno ac asio, pan fydd gwahanol elfennau cerddorol o wahanol ddiwylliannau yn eistedd ochr yn ochr mewn ffordd a fydd yn swyno ac yn ennyn diddordeb dwfn cynulleidfaoedd. Bydd ail ran y noson yn cynnwys y Manchester Collective fydd yn perfformio rhan arbennig o’u sioe nodedig, Sirocco.
Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru

Mwy

Dydd Iau 9 Gorffennaf
Cyngerdd Heddwch

Dydd Iau 9 Gorffennaf 2020 – 7.30yh
Pris tocynnau: £27 / £20
Bydd y cyngerdd ysbrydoledig a bywiog hwn yn cynnwys Gorymdaith y Cenhedloedd a gyflwynir gan Terry Waite CBE, y Neges Heddwch flynyddol, Gwobr Heddwch y Rotari a pherfformiadau gan ein cyfranwyr rhyngwladol a gwesteion arbennig, wedi’u huno gan ein gweledigaeth o heddwch a chyfeillgarwch.

Mwy

Dydd Gwener 10 Gorffennaf
BK25: Beverley Knight

Dydd Gwener 10 Gorffennaf 2020 – 7.30yh
Pris tocynnau: £40 / £35
Mae Brenhines canu Soul Prydain, Beverley Knight yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn Llangollen gyda sioe i godi’r to yn ein cyngerdd nos Wener.

Mwy

Dydd Sadwrn 11 Gorffennaf
Côr y Byd

Dydd Sadwrn 11 Gorffennaf 2020 – 7.30yh
Pris tocynnau: £30/ £25
Bydd y goreuon o blith y corau yn perfformio i gystadlu am Dlws Pavarotti a chael eu coroni yn Gôr y Byd. Yn ychwanegol at hyn, bydd Tlws Lucille Armstrong hefyd yn cael ei ddyfarnu i’r Pencampwyr Dawns, sydd eleni yn cynnwys dawns gyfoes am y tro cyntaf.

Mwy

Dydd Sul 12 Gorffennaf
Llanfest gyda James Morrison a Will Young

Dydd Sul 12 Gorffennaf 2020 – 2.00yp
Pris tocynnau: £49.50
Fel diweddglo i Llangollen 2020, bydd James Morrison a Will Young, dau artist sydd wedi ennill Gwobr BRIT, yn rhannu llwyfan Llanfest gan gyflwyno setiau unigol sy’n cynnwys hen ffefrynnau a chaneuon newydd o’u halbymau diweddaraf.

Mwy