Digwyddiadau Cyngherddau

Nadolig Rhyngwladol

Nadolig Rhyngwladol Gyda… Rhys Meirion Elan Catrin Parry Julian Gonzales Band Pres Ysgol Dinas Brân Movema Dancers Cyflwynir gan Nic Parry   Reverse Grotto (in aid of Llangollen Foodbank) Cyngerdd wedi’i gefnogi gan FLIME

Mwy

Dydd Mawrth 2 Gorffennaf
Gala Clasurol gyda Rolando Villazón a’i westeion

Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2019 – 7.30yh
Pris tocynnau: £47 / £40 / £33
Mae’r tenor rhyngwladol enwog, Rolando Villazón, yn dod â’i lais cyfareddol i Langollen am y tro cyntaf, gyda Cerddorfa Sinfonietta Prydain, y soprano Cymreig swynol, Rhian Lois, a’r seren lleisiol newydd, Charlotte Hoather.
Noddwyd gan Pendine Park

Mwy

Dydd Mercher 3 Gorffennaf
Seintiau a Chantorion: Cerddoriaeth Cymru

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019 – 7.30pm
Tickets: £27 / £20
Mae gan Gymru enw da ledled y byd am ei cherddoriaeth gorawl, a bydd y noson hon yn arddangos Gwlad y Gân ar ei gorau, gyda Shân Cothi (soprano) a Rhodri Prys Jones (tenor), ynghyd â Cherddorfa Sinfonietta Prydain.

Mwy

Dydd Iau 4 Gorffennaf
Dathliad Rhyngwladol gyda MABON Jamie Smith

Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019 – 7.30yh
Pris tocynnau: £27 / £20
Bydd ein perfformwyr rhyngwladol yn dod ynghyd mewn carnifal bywiog o ddiwylliannau i arddangos y gorau o bob cwr o’r byd. Bydd ein gwesteion arbennig am y noson, MABON, yn cyflwyno eu cyfuniad hudolus o gerddoriaeth byd a gwerin Celtaidd, gyda hiwmor, egni, llawenydd ac angerdd.
Noddwyd gan Sir Ddinbych Cyngor a Westminster Stone

Mwy

Dydd Gwener 5 Gorffennaf
Gipsy Kings gyda Andre Reyes

Dydd Gwener 5 July 2019 – 7.30yh
Tocynnau: £42 / £35
Grŵp salsa, pop a fflamenco o dde Ffrainc yw’r Gipsy Kings, ac maent yn adnabyddus am eu perfformiadau egnïol sy’n cynnwys rhythmau Lladinaidd byrlymus, lleisio cyffrous a pherfformiadau gitâr rhyfeddol. Mae eu sioeau byw yn ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n hoff o gerddoriaeth Ladin, cerddoriaeth y byd a phop cyfoes – ac unrhyw un sy’n hoffi dawnsio!
Noddwyd gan Linguassist

Mwy

Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf
Côr y Byd gyda Catrin Finch

Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf 2019 – 7.30yh
Pris tocynnau: £30 / £23
Mewn cyngerdd teledu byw, bydd cystadlaethau’r Eisteddfod yn cyrraedd eu huchafbwynt wrth i’r goreuon o blith corau o bedwar ban byd gystadlu am wobr nodedig Côr y Byd a thlws Pavarotti. Yn serennu y delynores fyd-enwog, Catrin Finch.
Noddwyd gan Aldi

Mwy