Yn y Pafiliwn
Dydd Gwener 5 Gorffennaf

Heddiw mae ein cystadlaethau dawns egnïol a lliwgar yn dechrau gyda’r categorïau Dawnsio Gwerin Coreograffig/ Arddulliedig a’r Dawnsio Gwerin Traddodiadol, yn ogystal â chystadlaethau Côr Ieuenctid a Cherddor Ifanc Rhyngwladol.

Cystadlaethau heddiw:

Côr: Côr Alaw Werin (Oedolion) – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer corau merched, meibion neu gymysg sydd o leiaf 18 oed. Byddant yn canu rhaglen o ganu gwerin traddodiadol o’u gwlad frodorol am 6 munud.

Dawns: Dawnsio Gwerin Traddodiadol Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer grwpiau dros 16 oed. Byddant yn arddangos traddodiadau dawnsio gwerin o ddiwylliant y grŵp. Bydd ganddynt gerddorion a chludwyr baneri. Ni chaniateir defnyddio cerddoriaeth wedi’i recordio ymlaen llaw yn y gystadleuaeth hon.

Côr (Côr y Byd): Corau Ieuenctid – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer cantorion gwrywaidd, benywaidd neu gymysg rhwng 16 – 25 oed. Bydd y corau’n canu rhaglen 12 munud o hyd gan gynnwys un darn sydd wedi cael ei ysgrifennu gan gyfansoddwr o wlad frodorol y côr ac o leiaf un darn digyfeiliant.

Dawnsio: Grŵp Dawnsio Gwerin wedi’i Goreograffio/Steilio – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer grwpiau dros 16 oed. Bydd grwpiau yn cyflwyno coreograffi creadigol, difyr wedi’i seilio ar eu traddodiadau dawnsio gwerin. Bydd ganddynt gerddorion a chludwyr baneri. Ni chaniateir defnyddio cerddoriaeth wedi’i recordio ymlaen llaw yn y gystadleuaeth hon.

Llais: Unawd Canu Gwerin Agored Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer offerynwyr o bob oed. Bydd unawdwyr yn cyflwyno rhaglen sy’n gynrychioladol o’u traddodiadau lleol neu ranbarthol. Bydd y rhagbrawf yn cael ei gynnal yn Ysgol Dinas Bran, Llangollen. Bydd tri unawdydd yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol ar brif lwyfan y pafiliwn. I gael mwy o wybodaeth am y rhagbrawf, ewch i Yn Y Dref.

Offerynnol: Cerddor Ifanc – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer offerynwyr rhwng 19 a 28 oed. Bwriad y wobr nodedig hon yw rhoi hwb i yrfa cerddor clasurol ifanc. Dim ond offerynnau clasurol fydd yn cael eu chwarae yn y gystadleuaeth hon. Bydd rhagbrawf yn cael ei gynnal yn Neuadd y Dref, Llangollen. Bydd tri offerynnwr yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol ar brif lwyfan y pafiliwn. I gael mwy o wybodaeth am y rhagbrawf, ewch i Yn Y Dref.

Heddiw mae’r Gorymdaith enwog drwy dref Llangollen, bydd yn dechrau am 4.30yp.

Mae’r traddodiad hwn yn wirioneddol unigryw, gan fod holl gystadleuwyr yr Eisteddfod yn cerdded, canu a dawnsio eu ffordd o amgylch tref Llangollen mewn gorymdaith liwgar.

Tocynnau:

Tocyn Dydd Pafiliwn gyda sedd gadw: £17
Mae’r pris yn cynnwys sedd gadw mewn blociau A-H


________________________________________________________________________________________

Cystadlaethau Dydd Gwener

Bore

Cystadlaethau A9: Corau Alaw Werin Oedolion

Cystadlaethau B4: Canu Gwerin Agored

Rhagbrofion yn Eglwys Fethodistaidd

12 O Unawdwyr:

 • Ireland
 • Malaysia
 • Wales
 • England
 • Hong Kong
 • Russia

Cystadlaethau C2: Grŵp Dawnsio Gwerin wedi’i Goreograffio/Steilio

Prynhawn

Cystadlaethau A2: Corau Ieuenctid

Cystadlaethau C1: Dawnsio Gwerin Traddodiadol

Cystadlaethau B4: Canu Gwerin Agored

 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 1
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 2
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 3

Cystadlaethau B3: Cerddor Ifanc

 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 1
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 2
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 3

Beirniadaeth A9: Corau Alaw Werin Oedolion

Beirniadaeth C2: Dawnsio Gwerin Coreograffig/Arddulliedig

Beirniadaeth A2: Corau Ieuenctid

Beirniadaeth C1: Dawnsio Gwerin Traddodiadol

Beirniadaeth B4: Canu Gwerin Agored

Beirniadaeth B3:Cerddor Ifanc

Llywydd Dydd