Dydd Gwener Gorffennaf 8 – Diwrnod y Pafiliwn

Pris Llawn – £16
Pris Plentyn – £6
(Ffioedd Archebu yn berthnasol)

Mae tocynnau Diwrnod y Pafiliwn yn cynnwys mynediad llawn i’r maes tan 10.00pm a sedd gadw yn y Pafiliwn ar gyfer ein cystadlaethau.

Cystadlaethau

(Sylwer y gall y rhain newid ac ychwanegir yr amseroedd maes o law):

Peidiwch â cholli harmonïau caboledig hyfryd y Corau Ieuenctid a’r Grŵp A Cappella, a pherfformiadau lliwgar y Grŵp Dawns Werin â Choreograffi neu mewn Arddull Arbennig. Hefyd yn cyflwyno cystadleuaeth newydd sbon; Ensemble Gwerin Ifanc. Mae ein cystadlaethau unawdwyr hefyd yn dechrau heddiw, pan fydd Llais Theatr Gerdd, categorïau Lleisiol Unigol a Chystadlaethau Offerynwyr Iau ac Ifanc yn llenwi’r llwyfan.

Corau Ieuenctid – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer corau dynion, merched neu gymysg rhwng 16 – 25 oed. Bydd corau yn canu rhaglen hyd at 8 munud yn cynnwys un darn wedi’i ysgrifennu gan gyfansoddwr o wlad enedigol y côr ac o leiaf un darn digyfeiliant. Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd ymlaen i gystadlu nos Sadwrn am wobr fawr Côr y Byd.

Grŵp Dawns Werin â Choreograffi/Arddull – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer grwpiau sydd dros 16 oed. Bydd y grwpiau’n cyflwyno coreograffi creadigol a difyr yn seiliedig ar eu traddodiadau dawnsio gwerin. Bydd ganddynt gerddorion a chludwyr baneri. Ni ddefnyddir unrhyw gerddoriaeth wedi’i recordio ymlaen llaw ar gyfer y gystadleuaeth hon. Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd ymlaen i gystadlu nos Sadwrn am Wobr Pencampwyr Dawns Lucille Armstrong.

Grŵp A Capella – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer grwpiau â rhwng 4 ag 20 aelod. Byddant yn canu mewn unrhyw arddull gerddorol, ond rhaid iddynt fod yn gwbl ddigyfeiliant, am hyd at 8 munud. Caniateir coreograffi!

Rownd Derfynol Llais Theatr Gerdd (unawd) – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer cantorion rhwng 19 a 30 oed. Bwriad y wobr nodedig hon yw hyrwyddo gyrfa perfformiwr theatr gerdd ifanc. Bydd y cystadleuwyr yn perfformio rhaglen gyferbyniol yn y ddwy rownd, ac mae’n rhaid ei dewis o genre y theatr gerdd. Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal dros ddau ddiwrnod. Cynhelir y rhagbrawf ar ddydd Iau 07 Gorffennaf a bydd y rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn perfformio ar brif lwyfan y Pafiliwn ar ddydd Gwener 09 Gorffennaf.

Unawd Lleisiol (16-19 oed) – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer cantorion 16 i 19 oed. Bydd unawdwyr yn perfformio rhaglen o gerddoriaeth am hyd at 7 munud.

Unawd Lleisiol (12-15 oed) – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer cantorion 12 i 15 oed. Bydd unawdwyr yn perfformio rhaglen o gerddoriaeth am hyd at 5 munud.

Offerynnwr Ifanc – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer offerynwyr 19 i 28 oed. Bwriad y wobr arbennig hon yw hyrwyddo gyrfa cerddor clasurol ifanc. Dim ond offerynnau clasurol fydd yn cael eu chwarae yn y gystadleuaeth hon. Bydd y perfformwyr yn rhoi datganiad o hyd at 7 munud yn y rhagbrofion a hyd at 10 munud yn y Rownd Derfynol (Dydd Gwener 08 Gorffennaf).

Offerynnwr Iau – Mae’r gystadleuaeth hon yn agored i offerynwyr 14 i 18 oed. Bydd y cystadleuwyr yn perfformio rhaglen gyferbyniol o hyd at 6 munud yn y rhagbrawf a hyd at 8 munud o gerddoriaeth yn y Rownd Derfynol (Dydd Gwener 08 Gorffennaf).

Ensemble Gwerin Ifanc – Mae’r wobr newydd hon ar gyfer ensemble gwerin gyda rhwng 2 a 30 aelod rhwng 16 a 35 oed. Bydd yr Ensemble yn cyflwyno rhaglen hyd at 8 munud a gall gynnwys unrhyw gyfuniad o offerynnau a lleisiau. Rhaid i’r gerddoriaeth ganolbwyntio ar draddodiad gwerin gwlad enedigol yr ensemble, a chaniateir cyfansoddi gwreiddiol hefyd.