Dydd Gwener 10 Gorffennaf
Yn ystod y Dydd

Heddiw mae ein cystadlaethau dawns egnïol a lliwgar yn dechrau gyda’r categorïau Dawnsio Gwerin Coreograffig a’r Dawnsio Gwerin Traddodiadol, yn ogystal â chystadlaethau Côr Ieuenctid ac yn newydd ar gyfer 2020, cystadleuaeth Corau Sioe Gerdd.

Yn y Pafiliwn heddiw:

 

  • Côr: Côr Alaw Werin (Oedolion) – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer corau merched, meibion neu gymysg sydd oleiaf 18 oed. Byddant yn canu rhaglen o ganu gwerin traddodiadol o’u gwlad frodorol am 6 munud.

 

  • Dawnsio (Gwobr Dawns Lucille Armstrong): Grŵp Dawnsio Gwerin wedi’i Goreograffio/Steilio – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer grwpiau dros 16 oed. Bydd grwpiau yn cyflwyno coreograffi creadigol, difyr wedi’i seilio ar eu traddodiadau dawnsio gwerin. Bydd ganddynt gerddorion a chludwyr baneri. Ni chaniateir defnyddio cerddoriaeth wedi’i recordio ymlaen llaw yn y gystadleuaeth hon. Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd drwodd i gystadlu mewn cyngerdd nos Sadwrn am Wobr Ddawns Lucille Armstrong.

 

  • Côr (Côr y Byd): Corau Ieuenctid – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer cantorion gwrywaidd, benywaidd neu gymysg rhwng 16 – 25 oed. Bydd y corau’n canu rhaglen 10 munud o hyd gan gynnwys un darn sydd wedi cael ei ysgrifennu gan gyfansoddwr o wlad frodorol y côr ac o leiaf un darn digyfeiliant. Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd drwodd i gystadlu nos Sadwrn am deitl mawreddog Côr y Byd.

 

  • Côr (Côr y Byd):  Corau Sioe Gerdd –  Yn newydd ar gyfer 2020, mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer corau benywaidd, gwrywaidd neu gymysg ac o unrhyw oedran. Bydd corau yn canu rhaglen o 10 munud, a fydd yn cynnwys cyfuniad o ganu a choreograffi. Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd drwodd i gystadlu nos Sadwrn am deitl mawreddog Côr y Byd.

 

  • Dawns (Gwobr Dawns Lucille Armstrong): Dawnsio Gwerin Traddodiadol Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer grwpiau dros 16 oed. Byddant yn arddangos traddodiadau dawnsio gwerin o ddiwylliant y grŵp. Bydd ganddynt gerddorion a chludwyr baneri. Ni chaniateir defnyddio cerddoriaeth wedi’i recordio ymlaen llaw yn y gystadleuaeth hon. Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd drwodd i gystadlu mewn cyngerdd nos Sadwrn am Wobr Ddawns Lucille Armstrong.

 

Heddiw mae’r Gorymdaith enwog drwy dref Llangollen, bydd yn dechrau am 4.30yp.

Mae’r traddodiad hwn yn wirioneddol unigryw, gan fod holl gystadleuwyr yr Eisteddfod yn cerdded, canu a dawnsio eu ffordd o amgylch tref Llangollen mewn gorymdaith liwgar.

 

Tocynnau Dydd:

Oedolion: £15
Consesiynau: £13
Plant: £5
Tocynnau teulu ar gael

Tâl archebu yn daladwy
Mae’r pris yn cynnwys sedd gadw yn y Pafiliwn