Dydd Mercher 8 Gorffennaf
Yn ystod y Dydd

Peidiwch â cholli diwrnod cyntaf cyfan y cystadlaethau pan fydd y corau plant a grwpiau dawnsio gwerin yn ganolbwynt y sylw. Bydd un o fentrau mwyaf ysbrydoledig yr Eisteddfod, y Prosiect Cynhwysiad, gyda chefnogaeth Grosvenor Insurance Services, yn dathlu’r thema ‘Kaleidoscope’ ac mae’n addo bod yn achlysur mor deimladwy ag erioed.

Yn y Pafiliwn heddiw:

 

  • Côr: Cȏr Plant Iau – Mae’r gystadleuaeth corau plant ar gyfer cantorion sy’n 12 oed ac iau. Bydd y corau’n canu rhaglen gyferbyniol, 7 munud o hyd, gan gynnwys trefniant gan gyfansoddwr sydd yn fyw.

 

  • Unigol: Cystadleuaeth Unawd 12 -15 – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer cantorion rhwng 12 a 15 oed. Bydd unawdwyr yn perfformio rhaglen o gerddoriaeth am 6 munud. Bydd y rhagbrofion yn y dref ac yna bydd tri unawdydd yn mynd drwodd i’r rownd derfynol ar brif lwyfan y pafiliwn.

 

  • Offerynnol: Cerddor Ifanc – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer offerynwyr rhwng 19 a 28 oed. Bwriad y wobr nodedig hon yw rhoi hwb i yrfa cerddor clasurol ifanc. Dim ond offerynnau clasurol fydd yn cael eu chwarae yn y gystadleuaeth hon. Bydd rhagbrawf yn cael ei gynnal yn y dref ac yna bydd tri offerynnwr yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol ar brif lwyfan y pafiliwn.

 

Cyhoeddiad Enillydd Côr Plant y Byd
I ddathlu’r safon wych o ganu corawl a gyflawnwyd gan blant a phobl ifanc yn yr Eisteddfod, rydym wedi cyflwyno tlws arbennig ar gyfer corau plant. Bydd yr enillwyr yn derbyn Tlws Rhyngwladol a £500; bydd yr arweinydd mwyaf ysbrydoledig yn derbyn £ 200. Gwobr arian a thlws fel rhodd gan Dr & Mrs Rhys Davies er cof am eu mab Owen Davies.

 

  • Dawns: Unawd Dawns Gyfoes – Newydd sbon ar gyfer 2020. Perfformiad unigol mewn unrhyw genre sydd wedi’i ddosbarthu’n gyfoes ar hyn o bryd (gall gynnwyd pob is-genre o stryd, asio, cyngerdd, ‘revisionism’ ac ati) na fydd yn para mwy na 4 munud, i gerddoriaeth wedi’i recordio.

 

Prosiect Cynhwysiant 
Bydd prosiect eleni ‘Kaleidoscope’ yn hyd yn oed fwy arbenning nag arfer, diolch i’n noddwyr Grosvenor Insurance Services. Bydd grwpiau o gefndiroedd amrywiol yn dod at ei gilydd i greu perfformiad unigryw gan gynnwys elfennau o ganu a dawnsio. Bydd y gwaith yn dangos amrywiaeth drwy gerddoriaeth a dawns fel modd o hyrwyddo heddwch.

 

  • Dawnsio: Dawnsio Gwerin i blant – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer grwpiau sydd o dan 16 oed. Byddant yn arddangos traddodiadau dawnsio gwerin o ddiwylliant y grŵp. Bydd ganddynt gerddorion a chludwyr baneri. Ni chaniateir defnyddio cerddoriaeth wedi’i recordio ymlaen llaw yn y gystadleuaeth hon.

 

  • Offerynnol: Unawd Offerynnol Gwerin Agored – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer offerynwyr o bob oed. Bydd unawdwyr yn cyflwyno rhaglen sy’n gynrychioladol o’u traddodiadau lleol neu ranbarthol. Bydd y rhagbrawf yn cael ei gynnal yn y dref a bydd tri unawdydd yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol ar brif lwyfan y pafiliwn.

 

 

Tocynnau Dydd:

Oedolion: £15
Consesiynau: £13
Plant: £5
Tocynnau teulu ar gael

Tâl archebu yn daladwy
Mae’r pris yn cynnwys sedd gadw yn y Pafiliwn