Yn y Pafiliwn
Dydd Mercher 3 Gorffennaf

Peidiwch â cholli diwrnod cyntaf y cystadlaethau pan fydd y corau plant a grwpiau dawnsio gwerin yn ganolbwynt y sylw. Bydd un o fentrau mwyaf ysbrydoledig yr Eisteddfod, y Prosiect Cynhwysiad, gyda chefnogaeth Grosvenor Insurance Services, yn dathlu’r thema ‘Tapestri’ ac mae’n addo bod yn achlysur mor deimladwy ag erioed.

Competitions today:

 • Côr: Cȏr Plant Iau – Mae’r gystadleuaeth corau plant ar gyfer cantorion sy’n 12 oed ac iau. Bydd y corau’n canu rhaglen gyferbyniol, 7 munud o hyd, gan gynnwys trefniant gan gyfansoddwr sydd yn fyw.
 • Côr: Corau Câneuon Gwerin i Blant – Mae’r gystadleuaeth corau plant i gantorion sy’n 18 oed ac iau. Byddant yn canu rhaglen o ganu gwerin traddodiadol o’u gwlad frodorol am 6 munud.
 • Unigol: Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer cantorion rhwng 19 a 28 oed. Bwriad y wobr nodedig yma yw rhoi hwb i yrfa unawdydd ifanc. Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal dros ddau ddiwrnod. Bydd y rhaglen yn cynnwys rhannau o Oratorio, Opera, Lieder neu Gân. Bydd tair rhan i’r gystadleuaeth. I ddechrau, bydd rhagbrofion ar ddydd Mawrth yr 2il o Orffennaf, yn cael eu cynnal yn Neuadd y Dref, Llangollen. Bydd chwe unawdydd lwcus yn mynd ymlaen i’r rownd gynderfynol, a gaiff ei chynnal ar brif lwyaf y pafiliwn ar ddydd Mercher y 3ydd o Orffennaf. Bydd dau o’r chwech yma’n cael eu dewis i berfformio yng nghyngerdd nos Fercher yn y pafiliwn fel rhan o’r rownd derfynol; lle bydd enillydd y gystadleuaeth yn cael ei gyhoeddi. I gael mwy o wybodaeth am y rhagbrofion, ewch i Yn Y Dref.
 • Dawnsio: Dawnsio Gwerin i blant – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer grwpiau sydd o dan 16 oed. Byddant yn arddangos traddodiadau dawnsio gwerin o ddiwylliant y grŵp. Bydd ganddynt gerddorion a chludwyr baneri. Ni chaniateir defnyddio cerddoriaeth wedi’i recordio ymlaen llaw yn y gystadleuaeth hon.
 • Unigol: Unawd Offerynnol Gwerin Agored – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer offerynwyr o bob oed. Bydd unawdwyr yn cyflwyno rhaglen sy’n gynrychioladol o’u traddodiadau lleol neu ranbarthol. Bydd y rhagbrawf yn cael ei gynnal yn Ysgol Dinas Bran, Llangollen. Bydd tri unawdydd yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol ar brif lwyfan y pafiliwn. I gael mwy o wybodaeth am y rhagbrawf, ewch i Yn Y Dref.

Bydd prosiect eleni yn hyd yn oed fwy arbenning nag arfer, diolch i’n noddwyr Grosvenor Insurance Services . Bydd grwpiau o gefndiroedd amrywiol yn dod at ei gilydd  i greu perfformiad unigryw gan gynnwys elfennau o ganu a dawnsio. Bydd y gwaith yn dangos amrywiaeth drwy gerddoriaeth a dawns fel modd o hyrwyddo heddwch.

Noddwyd gan: 

Tocynnau:

Tocyn Dydd Pafiliwn gyda sedd gadw: £17
Mae’r pris yn cynnwys sedd gadw mewn blociau A-H

_________________________________________________________________

Cystadlaethau Dydd Mercher

Bore

Cystadleuaeth A8: Corau Câneuon Gwerin i Blant

Cystadleuaeth B1: Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine.

 • Cystadleuydd Cyn Rownd Derfynol 1
 • Cystadleuydd Cyn Rownd Derfynol 2
 • Cystadleuydd Cyn Rownd Derfynol 3
 • Cystadleuydd Cyn Rownd Derfynol 4
 • Cystadleuydd Cyn Rownd Derfynol 5
 • Cystadleuydd Cyn Rownd Derfynol 5

Beirniadaeth A8: Corau Câneuon Gwerin i Blant

Prynhawn

Cystadleuaeth A6: Cȏr Plant Iau

Beirniadaeth B1: Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine.

PROSIECT CYNHWYSIAD

Beirniadaeth A6: Cȏr Plant Iau

Cystadleuaeth B6: Unawd Lleisiol oedran 12-15

 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 1
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 2
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 3

Cystadleuaeth C3: Dawnsio Gwerin i blant

 Cystadleuaeth B6: Unawd Lleisiol oedran 12-15

Beirniadaeth C3: Dawnsio Gwerin i blant