Dydd Mercher 3 Gorffennaf

Ni ddylid methu’r diwrnod llawn cyntaf o gystadlaethau wrth i’r corau Iau, Hŷn ac Ieuenctid gymryd y llwyfan. Bydd enillwyr y cystadlaethau hyn yn mynd drwodd i gystadlu yn y cyngerdd nos am deitl Côr Ifanc y Byd. Yn ymuno â ni hefyd mae grwpiau dawns gwerin Plant ynghyd â chystadleuwyr yr unawd lleisiol ac offerynnol.


Yn y Pafiliwn heddiw:

  • Corawl: Côr Plant Hŷn – Mae’r gystadleuaeth côr plant hon ar gyfer cantorion 12 i 18 oed. Byddant yn canu rhaglen gyferbyniol o 6 munud a fydd yn cynnwys repertoire gan gyfansoddwr sydd dal yn fyw.

Beirniaid y gystadleuaeth hon: Brian  Hughes and Mervyn Cousins

Grwpiau sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon:

Cantabile Girls Choir, England

Chamber Choir of Diocesan School for Girls and St Andrew’s College, South Africa

Chulada Choir of Chulalongkorn University Demonstration Secondary School, Thailand

Cor Glanaethwy, Cymru

Cor Heol y March, Cymru

Hamilton Children’s Choir, Canada

Kajetán, Czech Republic

Masquerade, England

Piedmont East Bay Children’s Choir, USA

Seattle Girls Choir; Prime Voci, USA

Voices of Singapore Children’s Choir, Singapore

Xaverian College Chamber Choir, England

  • Dawns: Grŵp Dawns Werin Draddodiadol i Blant – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer grwpiau dan 16 oed. Byddant yn arddangos traddodiadau dawnsio gwerin gyda rhaglen am 4 munud o’u diwylliant eu hunain. Bydd ganddynt gerddorion a chludwyr baneri. Gellir defnyddio cerddoriaeth wedi’i recordio ymlaen llaw ar gyfer y gystadleuaeth hon hefyd.

Beirniaid y gystadleuaeth hon: Ahmet Luleci and Jamie Jenkins

Heritage Dance Academy, India

Mother Touch Group of Schools, Zimbabwe

Nachda Punjab Youth Club, India

Pathway Dance Troupe, Zimbabwe

Youth Pride International Group, India

 

  • Corawl: Corau Ieuenctid – Mae’r gystadleuaeth côr ieuenctid hon ar gyfer cantorion 16-25 oed. Byddant yn canu rhaglen gyferbyniol o 6 munud, a fydd yn cynnwys repertoire gan gyfansoddwr sydd dal yn fyw.

Beirniaid y gystadleuaeth hon: Brian Hughes and Mervyn Cousins

Grwpiau sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon:

Chamber Choir of Diocesan School for Girls and St Andrew’s College,

GC-MAC Ensemble, Philippines

Xaverian College Concert Choir, Manchester

  • Unawd: Offerynnwr Rhyngwladol y Dyfodol (9 – 14) – Mae’r gystadleuaeth unawd offerynnol hon ar gyfer unawdwyr 9 i 14 oed. Bydd unawdwyr yn perfformio rhaglen hyd at 6 munud o gerddoriaeth. Bydd y rhagbrawf yn y dref, ac yna bydd tri unawdydd yn mynd drwodd i’r rownd derfynol ar brif lwyfan y pafiliwn.

 Beirniaid y gystadleuaeth hon: Robert Guy and Michele Camatte

 

  • Corawl: Côr Plant Iau – Mae’r gystadleuaeth côr plant yma ar gyfer cantorion 11 oed ac iau. Byddant yn canu rhaglen gyferbyniol o 6 munud, a fydd yn cynnwys repertoire gan gyfansoddwr sydd dal yn fyw.

Beirniaid y gystadleuaeth hon: Brian Hughes and Mervyn Cousins

Grwpiau sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon:

 Canons Choir, England

           Cor Glanaethwy, Cymru

Deansfield Primary School Choir, England

Hymers Junior School Choir, England

Lindley Junior School Choir, England

Vocal Pizzest, Malaysia

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn, Cymru

Ysgol Pen Barras, Cymru

Unawd: Unawd Lleisiol Agored 12-14 – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer cantorion 12 i 14 oed. Bydd unawdwyr yn perfformio rhaglen o gerddoriaeth am 6 munud. Bydd yr holl gerddoriaeth yn cael ei chanu yn yr iaith wreiddiol. Bydd y rhagbrawf yn y dref, ac yna bydd tri unawdydd yn mynd drwodd i’r rownd derfynol ar brif lwyfan y pafiliwn.

Beirniaid y gystadleuaeth hon: Robert Guy and Michel Camatte

 

4:30yp Gorymdaith y Cenhedloedd – Dyma ein sioe flynyddol lle mae grwpiau sy’n cymryd rhan o bob rhan o’r byd yn dawnsio, canu a chwarae eu hofferynnau cerdd wrth iddynt wau eu ffordd drwy strydoedd Llangollen. Gan wisgo eu gwisg genedlaethol a chwifio eu baneri, mae’r grwpiau’n mynd ar hyd y strydoedd er mawr lawenydd i’r llu sy’n ymgasglu i’w croesawu i’r dref.

Côr Ifanc y Byd 7:30yn
Fel ffordd o ddathlu llwyddiannau plant a phobl ifanc, rydym yn cyflwyno ein cystadleuaeth newydd Côr Ifanc y Byd (Côr Plant y Byd gynt). Ar gyfer 2024, bydd pawb sy’n cyrraedd rownd derfynol y categori Corau Plant Iau, Plant Hŷn ac Ieuenctid yn cael y cyfle i berfformio yng nghyngerdd Cymru’n Croesawu’r Byd heno i gystadlu am deitl Côr Ifanc y Byd gyda gwobr o £750; bydd yr arweinydd mwyaf ysbrydoledig yn derbyn £200. Arian y wobr a thlws wedi’u rhoi trwy garedigrwydd Dr a Mrs Rhys Davies er cof am eu mab Owen Davies.

Beirniaid y gystadleuaeth hon:

 

Tocynnau Dydd:

Oedolion £13.78
Gostyngiadau £11.66
Plant £6.36
Tocynnau teulu ar gael

Bydd ffioedd archebu
Mae’r pris yn cynnwys sedd neilltuedig yn y Pafiliwn

I archebu Tocynnau Cyngerdd gyda’r nos (gan gynnwys Côr Ifanc y Byd), CLICIWCH YMA.

Tocynnau Dydd £37.10| £26.50

Bydd ffioedd archebu