Llangollen

Afon Ddyfrdwy yn llifo drwy Llangollen

Llangollen yw’r porth hanesyddol i Ogledd Cymru. Gyda chyfoeth o hanes naturiol, canoloesol a diwydiannol, mae’r dref a’r ardal gyfagos yn lle perffaith am seibiant byr neu wyliau hirach. Manteisiwch ar eich cyfle i aros yn Llangollen ar ôl yr Eisteddfod i gael blas ar yr ardal gyfareddol hon.

Am fwy o wybodaeth ymwelwch â wefan Siambr Fasnach a Thwristiaeth Llangollen