Archifau Categori: Newyddion

Eisteddfod Llangollen yn Lansio Rhaglen 2020

Yr wythnos hon, fe fydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cyhoeddi ei raglen ar gyfer 2020 (7-12 Gorffennaf 2020), gan hefyd agor ei system archebu cynnar ar gyfer y Nadolig.

Mae’r dathliad unigryw o heddwch a harmoni rhyngwladol yn dychwelyd am y  74ain tro, gyda pherfformiadau a chystadlaethau dyddiol gan rai o artistiaid a chorau gorau’r byd, cyn dod i ben llanw gyda gwobr fawreddog Côr y Byd.

(rhagor…)

Perfformiwr o Benarth yn Diddanu yn Awstralia

Cantores Gymraeg, a brofodd fuddugoliaeth yn Llangollen, yn creu argraff  yn Eisteddfod yr Arfordir Aur

Fe wnaeth Jodi Bird, 21, o Benarth, a enillodd gystadleuaeth Llais Rhyngwladol Sioe Gerdd 2019 yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen eleni, hedfan i Awstralia’r wythnos diwethaf i berfformio fel rhan o’i gwobr.

(rhagor…)

Llangollen Yn Dechrau Derbyn Ceisiadau Ar Ddiwrnod Heddwch Rhyngwladol

Gŵyl gerdd, dawns a heddwch yn dathlu trwy lansio ar Ddiwrnod Heddwch Rhyngwladol, 21ain Medi

Mae tros 4,000 o artistiaid dawns, corawl ac offerynnol o bedwar ban byd yn perfformio a chystadlu yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen bob blwyddyn. Yn 2020, fe fydd y gwobrau mwyaf nodedig yn cynnwys Côr Y Byd a Phencampwyr Dawns y Byd, gyda chatgoriau newydd hefyd yn cael eu lansio eleni.

(rhagor…)

Diweddglo Trydanol The Fratellis yn Cloi Llanfest

Y rocwyr indie o’r Alban The Fratellis a cherddorion enwog Glannau Merswy The Coral yn dod ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2019 i ben mewn steil.

Daeth Llanfest Llangollen, diwrnod olaf yr Eisteddfod Ryngwladol flynyddol, i ben mewn dathliad mawr neithiwr (dydd Sul 7fed Gorffennaf) gyda pherfformiadau gwefreiddiol gan The Fratellis a The Coral.

(rhagor…)

Johns’ Boys o Gymru yw Côr y Byd 2019

Yn dilyn wythnos o gystadlu brwd, bu i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2019 goroni Côr John’s Boys yn Gôr y Byd a Loughgiel Folk Dancers yn Bencampwyr Dawns y Byd mewn seremoni ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 6ed.

Mewn ffeinal gyffrous, cafodd Gor John’s Boys o Rosllannerchrugog eu henwi yn Gôr y Byd a’r grŵp dawns Loughgiel Folk Dancers o Ogledd Iwerddon yn Bencampwyr Dawns y Byd. Ffrwydrodd y Pafiliwn wrth i’r Gadeirydd, Dr Rhys Davies, gyhoeddi’r enillwyr.

(rhagor…)

Jodi Bird yw Llais Sioe Gerdd Ryngwladol 2019

Perfformiwr Cymraeg sydd wedi cipio teitl Llais Sioe Gerdd Ryngwladol yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2019.

Fe wnaeth Jodi Bird, 21, syfrdanu’r gynulleidfa a’r beirniaid gyda’i dehongliad o Woman, a berfformiwyd yn wreiddiol gan Stephanie J Block, Tell me on a Sunday gan Marti Webb a 14g, gan Janine Tesori ond a waned yn enwog gan Kristin Chenoweth, ar lwyfan y Pafiliwn Brenhinol yn y rownd derfynol ar ddydd Iau Gorffennaf 4ydd.

(rhagor…)

Cerddoriaeth Cymru wrth galon dathliadau Llangollen

Nos Fercher, fe gynhaliwyd noson gyfareddol o gerddoriaeth Gymreig yn Eisteddfod Llangollen yng nghwmni’r soprano Shân Cothi a’r tenor Rhodri Prys Jones.

Roedd y ddau unawdydd yn canu i gyfeiliant cerddorfa Sinffonieta Prydain, wnaeth hefyd berfformio gyda’r tenor byd enwog, Rolando Villazón, mewn gala glasurol nos Fawrth.

(rhagor…)