Dydd Iau 4 Gorffennaf

Heddiw yn y pafiliwn rydym yn cychwyn gyda’n cystadleuaeth ensemble Offerynnol. Gydag amrywiaeth hyfryd o ensembles o bob rhan o’r byd mae’n siŵr o’ch paratoi ar gyfer diwrnod llawn o gystadlaethau. Gyda rowndiau terfynol Dawns, Corau Plant ac unawdau Offerynnol mae’n ddiwrnod na ddylid ei fethu!


Yn y Pafiliwn heddiw:

  • Offerynnol: Ensemble Offerynnol – yn cynnwys rhwng 6 a 30 aelod o unrhyw oedran yn cyflwyno rhaglen o ddau ddarn cyferbyniol mewn unrhyw arddull neu genre yn para hyd at 8 munud. Gall ensembles gynnwys unrhyw gyfuniad o offerynnau a gallant fod yn gerddorfaol, pres, gwerin, cyfoes, jazz, chwyth, ac ati.

 Beirniaid y gystadleuaeth hon: Iestyn Griffiths and Robert Guy

Grwpiau sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon yn nhrefn yr wyddor:

Clywedog steel pans, Cymru

Derwent Harps, Cymru

Mother Touch Group of Schools, Zimbabwe

Soul Oasis Cultural Ambassadors, Trinidad and Tobago

Sound of Folk, India

  • Dawns: Dawns Werin Draddodiadol – bydd grwpiau o rhwng 4 a 30 o ddawnswyr (16 oed neu hŷn) a chyfanswm o 8 cerddor a 2 gludwr baner yn perfformio rhaglen hyd at 5 munud yn arddangos traddodiadau dawnsio gwerin diwylliant y grŵp.

 Beirniaid y gystadleuaeth hon: Jamie Jenkins and Ahmet Luleci

Grwpiau sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon:

African Dance Group, Tanzania

Club Batimbo Ntare, Burundi

Groupe Jeunesse Tizwite (Tizwite Band), Morocco

Heritage Dance Academy, India

Kurdish folklore, Kurdistan

Nachda Punjab Youth Club, India

Nkrabea Dance Ensemble, Ghana

North East Wales Chinese Women’s Association, China/Cymru

Otanik Bunka, Japan

Prolisok, Ukraine

Soul Oasis Cultural Ambassadors, Trinidad and Tobago

Sound of Folk, India

Vakhri Tohr, England

Youth Pride International Group, India

  • Corawl: Corau Alawon Gwerin Plant – Mae’r gystadleuaeth corau plant yma ar gyfer cantorion 18 oed ac iau. Byddant yn canu rhaglen 7 munud o hyd, a fydd yn cynnwys repertoire o ganeuon gwerin traddodiadol o wlad enedigol y côr.

 Beirniaid y gystadleuaeth hon: Mervyn Cousins and Brian Hughes

Grwpiau sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon:

Červánek, Czech Republic

Chamber Choir of Diocesan School for Girls and St Andrew’s College,      South Africa

Cor Heol y March, Cymru

Glanaethwy, Cymru

Hamilton Children’s Choir, Canada

Kajetán, Czech Republic

Pathway School Choir, Zimbabwe

Piedmont East Bay Children’s Choir, USA

Seattle Girls’ Choir; Prime Voci, USA

Vocal Pizzest, Malaysia

Cantabile Girls’ Choir, England

 

  • Unawd: Offerynnwr Rhyngwladol y Dyfodol (15 i 21 oed) – bydd cyfranogwyr yn perfformio rhaglen o hyd at 7 munud o gerddoriaeth yn y rhagbrawf a hyd at 8 munud o gerddoriaeth yn y rownd derfynol. Bydd y rhaglen yn cynnwys gweithiau clasurol cyferbyniol.

Beirniaid y gystadleuaeth hon: Michel Camatte and Anthony Gabriele

 

  • Corawl: Corau Agored Plant – Mae’r gystadleuaeth hon i blant ar gyfer corau bechgyn, genethod neu gymysg 17 oed neu iau. Byddant yn canu rhaglen o 7 munud. Bydd y rhaglen yn arddangos un genre yn unig (e.e. Acapella, siop barbwr, clasurol, glee, gospel, jazz, pop, sioe, theatr gerdd) a bydd hefyd yn cynnwys o leiaf un darn digyfeiliant.

Beirniaid y gystadleuaeth hon: Vivien Care and Anthony Gabriele

Grwpiau sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon:

Bax Choir, Heath Mount School England

Cantabile Girls’ Choir, England  

Červánek, Czech Republic

Chulada Choir of Chulalongkorn University Demonstration Secondary School, Thailand    

Cor Heol y March, Cymru

Glanaethwy, Cymru          

Hamilton Children’s Choir, Canada      

Kajetán, Czech Republic  

Piedmont East Bay Children’s Choir, USA       

Singing Community of Choirs, England

Vocal Pizzest, Malaysia   

 

Tocynnau Dydd:

Oedolion £13.78
Gostyngiadau £11.66
Plant £6.36
Tocynnau teulu ar gael

Bydd ffioedd archebu
Mae’r pris yn cynnwys sedd neilltuedig yn y Pafiliwn

 

Rownd Derfynol Llais Rhyngwladol y Theatr Gerdd 7:30yn

Bydd ein cyngerdd DIRECT FROM THE WEST END: KERRY ELLIS & JOHN OWEN-JONES hefyd yn cynnwys rownd derfynol Llais Rhyngwladol y Theatr Gerdd. Bydd dau unawdydd yn y rownd derfynol yn cael eu dewis i berfformio, a bydd ein band byw yn cyfeilio i un o’u caneuon.

I archebu Tocynnau Cyngerdd gyda’r nos (gan gynnwys Rownd Derfynol Llais y Theatr Gerdd) CLICIWCH YMA.