Yn y Pafiliwn
Dydd Iau 4 Gorffennaf

Peidiwch â cholli’r harmonïau hardd o gystadleuaeth Grŵp A cappella, a chystadlaethau offerynnol cyntaf yr wythnos.

Cystadlaethau heddiw:

Ensemble: Ensemble Offerynnol – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer grwpiau o bob oed. Bydd yr ensemble yn cynnwys cyfuniad o offerynnau a gallant fod yn grwpiau cerddorfaol, bandiau pres, bandiau gwerin, grwpiau cerddoriaeth fodern, bandiau jazz, bandiau chwyth ayb. Byddant yn cyflwyno rhaglen a fydd yn parhau am hyd at 6 munud.

Côr: Côr Plant Hŷn – Mae’r gystadleuaeth corau plant yma ar gyfer cantorion sydd rhwng 12 ac 18 oed. Byddant yn canu rhaglen gyferbyniol, 7 munud o hyd. Bydd eu rhaglen yn cynnwys un darn prawf. Mae dau ddarn prawf wedi cael eu cyfansoddi yn arbennig ar gyfer y gystadleuaeth hon gan Roderick Williams OBE a Dr Edward-Rhys Harry. Bydd cystadleuwyr yn dewis un o’r darnau prawf i’w ganu fel rhan o’u rhaglen.

Côr: Grŵp Acapela – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer grwpiau canu rhwng 4 ac 20 aelod. Byddant yn canu unrhyw arddull gerddorol am 10 munud.

Offerynnol: Unawd Gwerin Agored  – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer cantorion o bob oed. Bydd unawdwyr yn cyflwyno rhaglen sy’n gynrychioladol o’u traddodiadau lleol neu ranbarthol. Bydd y rhagbrawf yn cael ei gynnal yn Eglwys Fethodistaidd, Llangollen. Bydd tri unawdydd yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol ar brif lwyfan y pafiliwn. I gael mwy o wybodaeth am y rhagbrawf, ewch i Yn Y Dref.

Unawd: Unawd Lleisiol oedran 16-19 – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer cantorion rhwng 16 ag 19 oed. Bydd unawdwyr yn perfformio rhaglen o gerddoriaeth am 6 munud. Bydd eu rhaglen yn cynnwys un darn prawf. Bydd ganddynt ddewis o naill ai darn prawf sydd wedi ei gyfansoddi yn arbennig ar gyfer y gystadleuaeth yma gan Roderick Williams OBE neu unrhyw gân lied gan Schubert. Bydd tri unawdydd yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol ar brif lwyfan y pafiliwn. I gael mwy o wybodaeth am y rhagbrawf, ewch i Yn Y Dref.

Unawd: Llais Rhyngwladol Theatr Gerdd Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer cantorion rhwng 19 a 28 oed. Bwriad y wobr nodedig yma yw rhoi hwb i yrfa perfformiwr ifanc ym myd theatr gerdd. Bydd y gystadleuaeth hon yn cael ei chynnal dros ddau ddiwrnod. Byddant yn perfformio rhaglen gyferbyniol yn y ddwy rownd, a bydd rhaid i’r rhaglen gynnwys caneuon o genre theatr gerdd. I ddechrau, bydd rhagbrofion yn cael eu cynnal yn Neuadd y Dref, Llangollen ar ddydd Mercher y 3ydd o Orffennaf. Bydd y tri chystadleuydd gorau yn mynd ymlaen i gystadlu ar brif lwyfan y pafiliwn ar ddydd Iau y 4ydd o Orffennaf. I gael mwy o wybodaeth am y rhagbrofion, ewch i Yn Y Dref.

Cyhoeddiad Enillydd Côr Plant y Byd

I ddathlu’r safon wych o ganu corawl a gyflawnwyd gan blant a phobl ifanc yn yr Eisteddfod, rydym wedi cyflwyno tlws arbennig ar gyfer corau plant. Byddwch yn siwr o aros tan ddiwedd y dydd i weld pwy fydd yn cael ei choroni Côr Plant y Byd! Bydd yr enillwyr yn derbyn Tlws Rhyngwladol a £ 500; bydd yr arweinydd mwyaf ysbrydoledig yn derbyn £ 200. Gwobr arian a thlws fel rhodd gan Dr & Mrs Rhys Davies er cof am eu mab Owen Davies.

Tocynnau:

Tocyn Dydd Pafiliwn gyda sedd gadw: £17
Mae’r pris yn cynnwys sedd gadw mewn blociau A-H

___________________________________________________________________

Cystadlaethau Dydd Iau

Bore:

Cystadlaethau D1: Ensemble Offerynnol

Cystadlaethau A7a: Côr Plant Hŷn

Beirniadaeth D1: Ensemble Offerynnol

Prynhawn:

Cystadlaethau A10: Grwp Rhyngwladol Acapella

Cystadlaethau A7b: Côr Plant Hŷn

Beirniadaeth A10: Grwp Rhyngwladol Acapella

Cystadlaethau B5: Unawd Offerynnol Gwerin Agored

  • Cystadleuydd Rownd Derfynol 1
  • Cystadleuydd Rownd Derfynol 2
  • Cystadleuydd Rownd Derfynol 3

Beirniadaeth A7: Côr Plant Hŷn

Llywydd Dydd 

Cystadlaethau B7: Unawd Lleisiol 16-19

  • Cystadleuydd Rownd Derfynol 1
  • Cystadleuydd Rownd Derfynol 2
  • Cystadleuydd Rownd Derfynol 3

Beirniadaeth B5: Unawd Offerynnol Gwerin Agored

Cystadlaethau B2: Llais Rhyngwladol Theatr Gerdd

  • Cystadleuydd Rownd Derfynol 1
  • Cystadleuydd Rownd Derfynol 2
  • Cystadleuydd Rownd Derfynol 3

Beirniadaeth B7: Unawd Lleisiol 16-19

Beirniadaeth B2: Llais Rhyngwladol Theatr Gerdd

Canlyniadau Côr Plant y Byd