Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen – Polisi Preifatrwydd

(Diweddarwyd ym mis Mai 2018)

Pwrpas y polisi preifatrwydd hwn

Rydym yn ymroi i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol ac i fod yn dryloyw am y wybodaeth a ddaliwn amdanoch chi. Mae defnyddio gwybodaeth bersonol yn ein galluogi i ddatblygu gwell dealltwriaeth o’n mynychwyr, ac yn ei dro, darparu gwybodaeth bersonol ac amserol i chi am y gwaith a wnawn.

Pwrpas y polisi hwn yw rhoi esboniad clir i chi ynghylch sut rydym yn casglu ac yn prosesu eich gwybodaeth bersonol trwy eich defnydd o’n gwefan, gan gynnwys unrhyw ddata yr ydych yn ei ddarparu drwy’n gwefan a phan fyddwch yn cofrestru i’n cylchlythyr, yn prynu tocyn neu’n rhoi rhodd.

Mae’n bwysig eich bod chi’n darllen y polisi preifatrwydd hwn ynghyd ag unrhyw bolisi preifatrwydd arall neu hysbysiad prosesu teg y gallem eu darparu ar achlysuron penodol pan fyddwn yn casglu neu’n prosesu gwybodaeth amdanoch chi, er mwyn i chi fod yn ymwybodol o sut a pham rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn ychwanegu at ein polisïau eraill ac ni fwriedir iddo ddiystyru’r polisïau hynny.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwn amdanoch yn unol â:

 • Deddf Diogelu Data 1998
 • Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2003
 • Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (Rheoliad yr UE 2016/679), (‘GDPR’) a ddaw i rym o 25 Mai 2018.

Mae’r polisi hwn yn esbonio:

 1. Pwy ydym ni
 2. Gwybodaeth y gallem ei chasglu amdanoch chi
 3. Sut ydym yn casglu eich data
 4. Sut gallem ddefnyddio eich gwybodaeth
 5. Datgelu eich manylion i drydydd parti
 6. Diogelwch eich gwybodaeth bersonol
 7. Cadw Data
 8. Eich hawliau cyfreithiol
 9. Rhoi gwybod am newidiadau i’n polisi preifatrwydd
 10. Manylion cyswllt a rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar ddiwedd y polisi hwn.

Darllenwch y Polisi lawn yma

I weld ein telerau ac amodau gwerthu, ewch i Telerau ac Amodau Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Cookies in use on this website

CookieTypeDurationDescription
qtrans_front_languagepersistent1 yearThis cookie sets which language you last viewed the website
wordpress_test_cookieSessionSessionThis cookie is used to check whether cookies are enabled to provide the proper user experience for our site administrators
_fbpthird party90 daysThis is the Facebook Pixel cookie. It helps us keep track of our Facebook ads.
_gathird party2 yearsUsed by Google Analytics to distinguish users
_gatthird party1 minThis Google Analytics cookie does not store any user information; it's just used as a check to limit the number of requests.
_gidthird party24 hoursUsed by Google Analytics to distinguish users