Dydd Mercher 03 Gorffennaf
Cymru’n Croesawu’r Byd

Calan

Ymunwch â ni ar gyfer ein cyngerdd nos Fercher 3 Gorffennaf wrth i ni groesawu ein hymwelwyr rhyngwladol a chychwyn ar daith gerddorol i ddathlu tapestri cyfoethog diwylliant Cymru. Mae’r noson yn addo cyfuniad perffaith o draddodiad a dathlu, yn cynnwys alawon gwefreiddiol y band gwerin Calan, ceinder y delynores frenhinol Alis Huws, lleisiau cytûn pwerus corws meibion Johns’s Boys, a Cherddorfa Ryngwladol Llangollen dan arweiniad Anthony Gabriele.

Mae Calan yn fand gwerin sydd wedi ennill sawl gwobr, sy’n cynnwys pedwar o gerddorion penigamp mwyaf talentog Cymru. Bydd y cyngerdd hwn yn gyfle prin i weld eu cerddoriaeth yn cael ei pherfformio ar y cyd â cherddorfa.

Mae Alis Huws wedi bod yn Delynores Frenhinol Swyddogol ers 2019, ac yn ddiweddar perfformiodd i gynulleidfa fyd-eang o filiynau yn ystod coroni’r Brenin Siarl III.

Enwyd corws meibion Johns Boys yn Gôr y Byd yn ein heisteddfod 2019, a chafodd lwyddiant pellach yn 2023, gan gyrraedd rownd gynderfynol deledu Britain’s Got Talent.

Bydd y cyngerdd hwn hefyd yn cynnwys ein Dathliad Y Cenhedloedd, rownd derfynol ein Cystadleuaeth Corau Ieuenctid, a’r diweddglo na ddylid ei fethu gyda’r holl artistiaid.

Arweinydd: Anthony Gabriele
Goruchwyliwr Cerddorol: Dave Danford

Dydd Mercher 03 Gorffennaf – 7:30pm

Tocynnau – £37.10 | £26.50