Maes Parcio

Mae maes parcio ar gael ar Faes yr Eisteddfod Ryngwladol. Dilynwch yr arwyddion. Mae parcio i’r anabl ar gael ond mae gennym nifer gyfyngedig o leoedd – darllenwch fwy am ein Hygyrchedd yma.

Rydym yn falch o gyhoeddi fod yr holl barcio AM DDIM eleni.

Mae parcio hefyd ar gael yn nhref Llangollen, gweler ar y map isod. Ond sylwch fod taliadau yn berthnasol.