Maes Parcio

Mae maes parcio ar gael uwchben maes yr Eisteddfod Ryngwladol. Dilynwch yr arwyddion o’r A542 (Ffordd yr Abaty) a troi unai fyny ‘Tower Road’ neu ‘Wharf Hill’

Mae parcio i’r anabl ar gael ond mae gennym nifer gyfyngedig o leoedd – darllenwch fwy am ein Hygyrchedd yma.

Codir tâl o £5 y dydd am barcio ym maes parcio’r Eisteddfod. Mae yna feysydd parcio’r cyngor yn y dref hefyd, sydd wedi’u nodi ar y map isod.