Stondinau Masnach Manwerthu ac Arlwyo

Mae llu o gyfleusterau siopa a bwyta o amgylch safle’r Eisteddfod sydd ar agor trwy’r dydd. Mae’n lle gwych i ddod o hyd i eitemau anarferol ac anrhegion diddorol.

Anfonwch e-bost at info@llangollen.net i gael rhagor o wybodaeth am arlwyo a masnachu yn ein digwyddiad.