Amdanom ni

Chwe diwrnod o’r gerddoriaeth a’r dawnsio gwerin gorau, a’r byd yn gyfran mewn un lle!

Bob blwyddyn ers 1947 mae Llangollen wedi cynnal un o wyliau diwylliannol mwyaf ysbrydoledig y byd.   Bob haf bydd tua 4,000 o berfformwyr yn tyrru i’r dref fechan hon ac i’w Phafiliwn Rhyngwladol i ganu a dawnsio mewn cyfuniad unigryw o gystadlu, perfformio a heddwch a chyfeillgarwch rhyngwladol.

Penllanw’r cystadlu yw cystadleuaeth fawreddog ‘Côr y Byd’, yr enillydd yw côr gorau’r ŵyl.   Yn 2005, ychwanegodd Luciano Pavarotti ei enw at y gystadleuaeth i gydnabod ei werthfawrogiad o’r ŵyl a’i dylanwad ar ei yrfa.

Llangollen Ar-lein

Ym mis Mawrth, cyhoeddodd yr Eisteddfod Ryngwladol y dylid gohirio gŵyl 2020 oherwydd pandemig byd-eang COV

ID-19. Roedd y trefnwyr, fodd bynnag, yn benderfynol o barhau i gyflwyno profiad yr Eisteddfod Ryngwladol, a chanfod rhyw ffordd i’w chymuned ryngwladol o gyfranogwyr, perfformwyr, ymwelwyr a gwirfoddolwyr barhau i gadw mewn cysylltiad a dod at ei gilydd yn y cyfnod caled yma.

Llangollen Ar-lein #cysyllturbyd, a fydd ar gael i’w gwylio am ddim rhwng 1 Mehefin ac 11 Gorffennaf, er mwyn sicrhau ein bod yn aros adref gyda’n gilydd ond yn parhau i hyrwyddo cymuned ryngwladol gysylltiedig yn ystod yr amseroedd anodd hyn.