Digwyddiadau Ar y Maes

Dydd Mawrth 2 Gorffennaf
Ar y Maes

Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2019
Mae’r Eisteddfod yn agor gyda Diwrnod Rhyngwladol y Plant, yn seiliedig ar thema’r dydd, ‘Arwyr Bach y Byd’. Bydd perfformiad yn y Pafiliwn yn cynnwys ein Neges Heddwch blynyddol gan Blant Cymru i weddill y byd. Perfformiadau gan ysgolion lleol yn archwilio ein thema Amgylcheddol ‘Brwydwyr y Blaned’, ynghyd â’n Cystadleuwyr Rhyngwladol a Kakatsitsi, y Meistri Drymio o Ghana!

Mwy

Dydd Mercher 3 Gorffennaf
Ar y Maes

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019
Heddiw rydym yn dathlu grym cyfranogi yn y celfyddydau – beth bynnag yw eich oed, gallu neu brofiad. Dewch draw yn barod i gael eich ysbrydoli! Bydd y diwrnod yn llawn o weithdai cerdd a dawns felly gallwch roi cynnig ar rywbeth newydd… Ar ein tri llwyfan allanol, bydd perfformiadau gan yr Academi Haberdashers’ Abraham Darby, Sefydliad Confucius a Stiwdio Opera Gogledd Cymru, yr unawdwyr ifanc Elin Wright a Shea Ferron a’r gantores acwstig Leonie Anne Kirby, yn ogystal a gweithdai dawns gyda ‘NEW Dance’, The Story Teller, sgiliau syrcas gyda Panic Circus a llawer o gorau a grwpiau dawnsio gwerin rhyngwladol.

Mwy

Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019 – Ar y Maes

Thursday 4 July 2019
Dewch i ddarganfod beth mae heddwch yn ei olygu i chi a’ch cymdogion. Cymerwch ran mewn gweithdai a llafarganiadau heddwch gyda’r Southern Shaolin Temple Warrior Monks, dathlwch Wobrau Cenhadon Heddwch Ifanc WCIA a gweld gwaith celf arbennig gan bobl ifanc Plas Madoc. Ar ein tri Llwyfan Allanol, byddwn yn cynnal gweithdai gyda’r Southern Shaolin Temple a gweithdai dawns gyda NEW Dance, cerddoriaeth werin gyda’r GOGS a cherddoriaeth acwstig gyda’r cantorion Sonya Smith, Mair Thomas a Chris Greve trwy gydol y dydd. Bydd y maes yn dod yn fyw gyda sŵn cerddoriaeth byd, Grwpiau Rhyngwladol, Sgiliau Syrcas gyda Panic Circus a llawer mwy.

Mwy

Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019 – Ar y Maes

Dydd Gwener 5 July 2019
Sefydlwyd Eisteddfod Llangollen yn 1947 fel ffordd o uno cenhedloedd trwy gerddoriaeth. Heddiw rydym yn llwyfan i gerddoriaeth o bedwar ban byd gyda pherfformiadau o ganu a dawnsio rhyngddiwylliannol ym mhob twll a chornel o’r maes. Bydd y band marimba bywiog Otto & The Mutapa Calling yn cyflwyno cerddoriaeth egnïol, lawen o Botswana, De Affrica a Zimbabwe tra bydd Mambo Jambo yn mynd â chi ar daith gerddorol gyffrous a hwyliog gyda chyfuniad o sain cerddoriaeth ‘roots’, gwerin a jazz.

Mwy

Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf 2019 – Ar y Maes

Saturday 6 July 2019
Heddiw, byddwn yn dod â’r gymuned at ei gilydd i ddathlu cerddoriaeth a dawns. Mwynhewch berfformiadau cymunedol lleol ar y maes a’n cystadleuaeth Dawnsio yn y Stryd ym Mharc Glanyrafon am 2.00yp. Mae ein gweithgareddau ar y maes i deuluoedd yn cynnwys sgiliau syrcas a cherdded ar stiltiau gyda Panic Circus, artistiaid crwydrol a gweithgareddau crefft.

Mwy