Dydd Iau 5 Gorffennaf 2018 – Ar y Maes

Golwg ar Ganrif dros HeddwchYn 2018 bydd y byd yn coffáu 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, byddwn yn cydnabod hyn trwy adnabod y dylanwadau ar gelf a chymdeithas o’r flwyddyn 1918, a sut y ffurfiwyd gwahanol safbwyntiau ar heddwch gan ddigwyddiadau aruthrol y Rhyfel Byd Cyntaf.

 

Ar y Maes

Llwyfan yr Amffitheatr – Cewch eich ysbrydoli gan straeon am ferched chwedlonol a’u rhan yn ein treftadaeth ddiwylliannol yn ein sesiwn adrodd stori gydag Anne Lister.

Llwyfan y Byd – gwrandewch ar gerddoriaeth Lili Boulanger gyda pherfformiadau gan Opera Gogledd Cymru @ 11:30 a 14:30

Y Ganolfan Harmoni  – Ymunwch â’n Pwyllgor Blodau o 3yp ar gyfer gweithdai blodau.

Gweithdai Dawns – Ymunwch â Dawns Gogledd Ddwyrain Cymru a Kajal Sharma am weithdai dawns trwy gydol y dydd.

 

Ymlaen i’r nos …  o 4:30yp

  • Sesiynau Gwerin gyda Chris Greve
  • Sesiynau Gwerin gyda Brenig
  • Sesiynau Jazz gyda Sonya Smith
  • Sesiynau Jazz gyda Phedwarawd Grant Russell yn perfformio East Coast Jazz
  • Sesiynau Amffitheatr gyda Anne Lister
  • Sesiynau Amffitheatr gyda Mair Thomas

 

Amserlen y Llwyfannau

Edrych ar Fap yr Ŵyl i weld pob llwyfan <http://international-eisteddfod.co.uk/information/festival-site-map/>

 

 

Llwyfan Rhyngwladol Lindop Toyota

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
KorRey Côr sydd ddim yn cystadlu o Wlad yr Ia 10.00
Côr Prifysgol Mahidol Côr prifysgol o Wlad Thai 10.30
Kajal Sharma Ymunwch yn y gweithgaredd a dysgwch Ddawnsio Indiaidd Clasurol Kathak a Bollywood Dance yn y gweithdy lliwgar hwn. 11.00
Grŵp Dawns Mother Touch Grŵp dawns plant o  Zimbabwe 12.00
Reine Männersache Zellhausen Côr meibion o’r Almaen 12.30
Rhythm Performing Arts Grŵp dawns sydd ddim yn cystadlu o India 13.00
Côr Merched Calgary Côr merched o Ganada 13.30
Grŵp Dawns Sapat Grŵp dawns o Kyrgyzstan 14.00
Cathays Brass Grŵp ensemble offerynnol o Gaerdydd 14.30
Cymdeithas Ddawns Folk Lore Grŵp dawns o India 15.00
Kajal Sharma Ymunwch yn y gweithgaredd a dysgwch Ddawnsio Indiaidd Clasurol Kathak a Bollywood Dance yn y gweithdy lliwgar hwn. 15.30
Sesiynau Gwerin gyda Chris Greve Wedi’i eni yn Llundain a’i fagu yng Nghanada, mae Chris yn frwd dros ganu Gwerin / Celtaidd ac ar hyn o bryd mae’n perfformio’n rheolaidd ledled y DU 17.00
Sesiynau Gwerin gyda Brenig Perfformwyr caneuon gwerin gwreiddiol a chyfoes hyfryd a swynol. 18.15

 

Llwyfan Atkinson & Kirby

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Siambr Llinynnol Ysgol Ramadeg Brisbane Grŵp ensemble offerynnol sydd ddim yn cystadlu o Awstralia 10.00
Band Cyngerdd Ysgol Ramadeg Brisbane

 

Grŵp ensemble offerynnol sydd ddim yn cystadlu o Awstralia 10.30
Stiwdio Opera Gogledd Cymru Ymunwch â Stiwdio Opera Gogledd Cymru gyda’u rhaglen o waith y cyfansoddwr Lili Boulanger ac ariau o opera Faust 11.15
Gweithdai Dawns Gogledd Ddwyrain Cymru Ymunwch â Dawns Gogledd Ddwyrain Cymru ar gyfer gweithdai dawns a symud, a fydd yn canolbwyntio ar y merched a fu’n gwthio’r ffiniau a osodwyd gan gymdeithas oedd dan reolaeth dynion yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Wedi’i ysbrydoli gan y Corfflu Atodol i Ferched a menywod pwysig o’r cyfnod fel Betty Ford a Rita Heyworth. Bydd y gweithdy ar gael i bawb. 12.30
Sefydliad Confucius Grŵp o Sefydliad Confucius yn cynrychioli Tsiena gan gyflwyno perfformiadau cerddoriaeth, dawns ac offerynnol Tsieineaidd ar lwyfan. 13.45
Stiwdio Opera Gogledd Cymru Ymunwch â Stiwdio Opera Gogledd Cymru gyda’u rhaglen o waith y cyfansoddwr Lili Boulanger ac ariau o opera Faust 14.30
Madalene Kirby Mae’r gantores leol, Madalene, yn cyfuno melodïau cain, geiriau soffistigedig a llais pur i gyfeiliant gitâr . 15.45
Ymlaen i’r nos … o 16.45
Sesiynau Jazz gyda Sonya Smith Canwr a chyfansoddwr sydd wedi’i dylanwadu gan draddodiadau’r blues, canu gwerin a chanu gwlad. 16.45
Sesiynau Jazz gyda Phedwarawd Grant Russell  yn chwarae East Coast Jazz

 

Gyda chefnogaeth Jazz Gogledd Cymru 18.00

 

Llwyfan Amffitheatr British Ironworks

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Gweithdai Dawns Gogledd Ddwyrain Cymru Ymunwch â Dawns Gogledd Ddwyrain Cymru ar gyfer gweithdai dawns a symud, a fydd yn canolbwyntio ar y merched a fu’n gwthio’r ffiniau a osodwyd gan gymdeithas oedd dan reoaleth dynion yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Wedi’i ysbrydoli gan y Corfflu Atodol i Ferched a menywod pwysig o’r cyfnod fel Betty Ford a Rita Heyworth. Bydd y gweithdy ar gael i bawb. 10.30
Adrodd Stori gydag Anne Lister Canwr a chyfansoddwr caneuon, storïwr ac awdur sydd wedi ennill clod rhyngwladol, y mae ei gyrfa yn ymestyn dros 50 mlynedd yn y diwydiant. Bydd Anne Lister, yn adrodd ei storïau enwog am Chwedlau Mytholegol 11.45
Kajal Sharma Ymunwch yn y gweithgaredd a dysgwch Ddawnsio Indiaidd Clasurol Kathak a Bollywood Dance yn y gweithdy lliwgar hwn. 12.45
Adrodd Stori gydag Anne Lister Canwr a chyfansoddwr caneuon, storïwr ac awdur sydd wedi ennill clod rhyngwladol, y mae ei gyrfa yn ymestyn dros 50 mlynedd yn y diwydiant. Bydd Anne Lister, yn adrodd ei storïau enwog am Chwedlau Mytholegol 14.00
Dance Africa Foundation Grŵp dawns o Ghana 15.00
Y Twmpath Mawr Ymunwch â’n cystadleuwyr ar gyfer Y Twmpath Mawr 15.30
Sesiynau Amffitheatr gydag Anne Lister Canwr a chyfansoddwr caneuon, storïwr ac awdur sydd wedi ennill clod rhyngwladol, y mae ei gyrfa yn ymestyn dros 50 mlynedd yn y diwydiant. Bydd Anne Lister, yn perfformio ei chaneuon nodedig sy’n ymestyn o’r DU, UDA i Iwerddon. 17.00
Sesiynau Amffitheatr gyda Mair Thomas Mae’r canwr a’r cyfansoddwr caneuon traddodiadol Cymraeg Mair Thomas yn canu gyda llais melodig, canu gwerin, canu gwlad, ac yn ddwyieithog ar gyfer pob cynulleidfa. 18.15