Gwybodaeth

Ble?

Pafiliwn Llangollen, Ffordd yr Abaty, Llangollen LL20 8SW

Amseroedd Allweddol

Gallwch ddod o hyd i fwy o amserau YMA

Ble alla i barcio?

Bydd maes parcio ar gael. Bydd rhagor o wybodaeth am hyn yn cael ei rhyddhau cyn bo hir.

 

Beth yw eich polisi ar gyfer Plant?

Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn 18 oed a throsodd sydd â’u tocyn eu hunain. Gall plant 2 oed ac iau fynychu am ddim ac nid oes angen tocyn. Rhaid i bob plentyn arall gael tocyn pris llawn i fynd i mewn i’r ŵyl.

Ni chaniateir pramiau i mewn i’r pafiliwn ond fe’u caniateir ar y maes.

Ydy’r digwyddiad yn yr awyr agored?

Bydd y cyngerdd yn cael ei gynnal y tu mewn i’r pafiliwn. Lleolir bwyd a diod y tu allan i’r pafiliwn.

Ga i ddod â chadair?

 Ni chaniateir cadeiriau yn y pafiliwn.