Hygyrchedd

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn ymdrechu i fod mor hygyrch â phosibl i bob ymwelydd.

 

A allaf archebu tocynnau hygyrch ar gyfer Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen?

Wrth gwrs, rydyn ni eisiau i’r Eisteddfod fod yn ddigwyddiad sy’n hygyrch i bawb. Er mwyn sicrhau bod gennym y lefel gywir o gyfleusterau gofynnwn i gwsmeriaid brynu’r math cywir o docyn hygyrch ar Ticketmaster. Bydd yr opsiynau canlynol ar gael:

Tocyn cadair olwyn

Tocyn Cerdded

Tocyn Nam ar y Clyw

Tocyn Cydymaith Hanfodol

I brynu tocyn hygyrch cliciwch YMA

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trwy glicio YMA

 

Telerau ac Amodau Tocynnau Cydymaith Hanfodol?

Os ydych wedi dewis tocyn cydymaith, byddwn yn cysylltu â chi i ddarparu un o’r ffurfiau canlynol o ddogfennaeth ategol fel tystiolaeth i ganiatáu tocyn cydymaith am ddim:

Unrhyw lefel o Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)

Unrhyw lefel PIP
Llythyr gan weithiwr meddygol proffesiynol

Taliad annibynnol y lluoedd arfog
Pensiwn anabledd rhyfel
Cofrestriad M/Byddar neu Ddall

Cerdyn mynediad Nimbus

Mae rhagor o wybodaeth ar gael YMA

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni YMA

 

Beth yw Tocyn Cerdded?

Mae tocyn cerdded ar gyfer cwsmeriaid sydd â gofyniad meddygol am gydymaith hanfodol i fynychu’r ŵyl.

Cysylltir â chwsmeriaid sydd wedi prynu tocyn cerdded er mwyn darparu prawf ar gyfer tocyn cydymaith.

  

Iaith Arwyddion Prydain

Os oes angen dehonglydd BSL arnoch mewn cyngerdd yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, cysylltwch â ni YMA

 

Namau Dros Dro

Sylwch na all cyfleusterau hygyrch Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ddarparu ar gyfer pobl â namau dros dro megis esgyrn wedi torri, anafiadau sy’n gwella a’r rhai sy’n feichiog.

Os oes gennych nam dros dro, dylech gadw mewn cof y bydd llawer o gerdded i fynd o gwmpas yr ŵyl a dim llawer o lefydd i eistedd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni YMA