Dydd Gwener 8 Gorffennaf
Cyngerdd gydag Anoushka Shankar a Manu Delago

Gyda llinynnau’r Britten Sinfonia

Gan barhau ag etifeddiaeth ei thad, y chwedlonol Ravi Shankar, mae Anoushka Shankar yn cael ei hystyried yn un o chwaraewyr sitar enwocaf y byd. Mae ei cherddoriaeth yn croesi sawl maes gan adlewyrchu ei chefndir Indiaidd yn ogystal â’i bywyd yn Llundain a Chaliffornia, ac er bod cerddoriaeth Shankar wedi’i wreiddio mewn synau Indiaidd clasurol, mae yna elfennau o Philip Glass, Radiohead a Joni Mitchell yn y sain hefyd. Mae ei cherddoriaeth ddeinamig ac ysbrydol wedi ennill llu o gefnogwyr ledled y byd, gyda pherfformiadau yn Glastonbury, Tŷ Opera Sydney a’r BBC Proms, 7 enwebiad Gwobr Grammy, cydnabyddiaeth fel y person ieuengaf – a’r ferch gyntaf – i dderbyn Tarian Tŷ’r Cyffredin ym Mhrydain, clod fel Arwr Asiaidd gan TIME Magazine, Gwobr Artist Gorau Songlines ac enwebiad Ivor Novello yn 2021 am ei sgôr ar gyfer addasiad y BBC o ‘A Suitable Boy’.

Yn y cyngerdd cyfareddol hwn cyflwynir uchafbwyntiau o waith  Anoushka Shankar mewn trefniant newydd gan Jules Buckley, gan gynnwys darnau wedi eu hysgrifennu ar y cyd â’i chyfaill Manu Delago, y mae ei gyfansoddiadau unigol yn cyfannu’r perfformiad, ar gyfer noson fydd yn mynd â chynulleidfaoedd ar daith wyllt ac annisgwyl.

“… roedd yr hyfrydwch o wylio’r cyngerdd hwn yn ysgubol ar brydiau. Roedd cael profi rhywbeth mor gyfoethog a manwl, mor fynegiannol a theimladwy, mor ystyriol ac ysgogol yn weledol, ac ar ôl aros cyhyd, yn wledd.” The Telegraph

Dydd Gwener 8 Gorffennaf 2022 – 8:00pm

Tocynnau – £42/£34/£26

https://www.anoushkashankar.com/