Dydd Sadwrn 11 Gorffennaf
Yn ystod y Dydd

Peidiwch a cholli ein prif ddiwrnod o gystadlu corawl, wrth i gorau soniarus o bob rhan o’r byd berfformio ar lwyfan yr Eisteddfod. Dewch i weld y gorau o’r Corau – Cymysg, Merched, Meibion ac Agored – yn cystadlu yn erbyn ei gilydd a cheisio cipio gwobr Côr y Byd. Heddiw, byddwn hefyd yn cyflwyno ein cystadleuaeth newydd ar gyfer 2020, sef y Dawns Gyfoes i grwpiau. Bydd enillwyr y gystadleuaeth newydd hon yn ymuno ag enillwyr y cystadlaethau Dawns Draddodiadol a Coreograffig i gystadlu am Deitl y Pencampwr Dawns nos Sadwrn.

Yn y Pafiliwn heddiw:

 

  • Côr (Côr y Byd): Corau Cymysg – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer cantorion dros 18 oed a fydd yn canu rhaglen 10 munud o hyd gan gynnwys un darn sydd wedi cael ei ysgrifennu gan gyfansoddwr o wlad frodorol y côr ac o leiaf un darn digyfeiliant. Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd drwodd i gystadlu nos Sadwrn am deitl mawreddog Côr y Byd.

 

  • Côr (Côr y Byd): Corau Merched – Mae’r gystadleuaeth corau merched ar gyfer cantorion dros 18 oed fydd yn canu rhaglen gyferbyniol, 10 munud o hyd gan gynnwys un darn sydd wedi cael ei ysgrifennu gan gyfansoddwr o wlad frodorol y côr ac o leiaf un darn digyfeiliant. Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd drwodd i gystadlu nos Sadwrn am deitl mawreddog Côr y Byd.

 

  • Dawnsio (Gwobr Dawns Lucille Armstrong): Contemporary Dance Group – Yn newydd ar gyfer 2020, mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer grwpiau dawns gyfoes o unrhyw oedran. Byddant yn perfformio rhaglen o unrhyw genre sydd wedi’i ddosbarthu ar hyn o bryd fel un cyfoes i drac cerddoriaeth wedi’i recordio na fydd yn para mwy na 4 munud. Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd drwodd i gystadlu mewn cyngerdd nos Sadwrn am Wobr Ddawns Lucille Armstrong.

 

  • Côr (Côr y Byd): Categori Agored – Mae’r categori yma yn agored i ddynion, merched neu gantorion cymysg heb unrhyw gyfyngiad oedran. Bydd y corau’n canu rhaglen 10 munud o hyd mewn un genre yn unig (e.e. canu siop barbwr, clasurol, glee, gospel, jazz, pop, sioe gerdd ayb.) Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd drwodd i gystadlu nos Sadwrn am deitl mawreddog Côr y Byd.

 

  • Côr (Côr y Byd): Corau Meibion – Mae’r gystadleuaeth corau meibion ar gyfer cantorion dros 18 oed, fydd yn canu rhaglen gyferbyniol, 10 munud o hyd gan gynnwys un darn sydd wedi cael ei ysgrifennu gan gyfansoddwr o wlad frodorol y côr ac o leiaf un darn digyfeiliant. Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd drwodd i gystadlu nos Sadwrn am deitl mawreddog Côr y Byd.

 

 

Tocynnau Dydd:

Oedolion: £15
Consesiynau: £13
Plant: £5
Tocynnau teulu ar gael

Tâl archebu yn daladwy
Mae’r pris yn cynnwys sedd gadw yn y Pafiliwn