Dydd Sadwrn y Pafiliwn – 9 Gorffennaf 2022

Pris Llawn – £16
Pris Plentyn – £6
(Ffioedd Archebu yn berthnasol)

Mae tocynnau Diwrnod y Pafiliwn yn cynnwys mynediad llawn i’r maes tan 10.00pm a sedd gadw yn y Pafiliwn ar gyfer ein cystadlaethau.

Cystadlaethau

(Sylwer y gall y rhain newid ac ychwanegir yr amseroedd maes o law):

Peidiwch â cholli ein diwrnod mawr o gystadlu corawl, oherwydd dyma pryd y bydd corau o bob rhan o’r byd yn perfformio ar lwyfan enwog yr Eisteddfod. Gallwch weld doniau corawl gorau’r byd, Corau Merched, Corau Meibion, Corau Agored ac yn newydd ar gyfer 2022 Corau Sioe yn brwydro i gael eu coroni yn Gôr y Byd. Heddiw rydym hefyd yn cyflwyno ein cystadleuaeth Dawns Gyfoes newydd. Bydd enillwyr y gystadleuaeth hon yn ymuno ag enillwyr y cystadlaethau Dawns Traddodiadol â Choreograffi i gystadlu am deitl y Pencampwyr Dawns ar nos Sadwrn.

Corau Cymysg – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer corau dynion, merched neu gymysg 18 oed neu hŷn gydag 16 neu fwy o aelodau. Bydd corau yn canu rhaglen hyd at 10 munud, a fydd yn cynnwys un darn wedi’i ysgrifennu gan gyfansoddwr o wlad enedigol y côr ac o leiaf un darn digyfeiliant. Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd ymlaen i gystadlu nos Sadwrn am deitl nodedig Côr y Byd.

Corau Merched – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer corau merched 18 oed neu hŷn. Bydd corau’n canu rhaglen gyferbyniol o hyd at 10 munud, a fydd yn cynnwys un darn wedi’i ysgrifennu gan gyfansoddwr o wlad enedigol y côr ac o leiaf un darn digyfeiliant. Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd ymlaen i gystadlu nos Sadwrn am deitl nodedig Côr y Byd.

Corau Meibion – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer corau meibion 18 oed neu hŷn. Bydd corau yn canu rhaglen hyd at 10 munud, a fydd yn cynnwys un darn wedi’i ysgrifennu gan gyfansoddwr o wlad enedigol y côr ac o leiaf un darn digyfeiliant. Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd ymlaen i gystadlu nos Sadwrn am deitl nodedig Côr y Byd.

Corau Agored – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer corau dynion, merched neu gymysg o unrhyw oedran gydag 16 neu fwy o aelodau. Bydd corau yn canu rhaglen o 10 munud, yn cynnwys un genre yn unig (h.y. siop barbwr, clasurol, glee, gospel, jazz, pop ac ati). Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd ymlaen i gystadlu nos Sadwrn am deitl nodedig Côr y Byd.

Corau Sioe – Yn newydd ar gyfer 2022, mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer corau dynion, merched neu gymysg o unrhyw oed gydag 16 neu fwy o aelodau. Bydd corau yn canu rhaglen o hyd at 10 munud, a fydd yn cynnwys cyfuniad o ganu a choreograffi, gydag o leiaf un rhif o’r theatr gerdd. Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd ymlaen i gystadlu nos Sadwrn am deitl nodedig Côr y Byd.

Grŵp Dawns Werin Draddodiadol – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer grwpiau sy’n 16 oed a hŷn, gyda 6 i 30 o ddawnswyr. Byddant yn arddangos traddodiadau dawnsio gwerin o’u diwylliant eu hunain mewn perfformiad hyd at 6 munud. Bydd ganddynt gerddorion a chludwyr baneri. Ni ddefnyddir unrhyw gerddoriaeth wedi’i recordio ymlaen llaw ar gyfer y gystadleuaeth hon. Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd ymlaen i gystadlu nos Sadwrn am Wobr Pencampwyr Dawns Lucille Armstrong.

Grŵp Dawns Gyfoes – Yn newydd ar gyfer 2022, mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer grwpiau dawns gyfoes o hyd at 25 o ddawnswyr, o unrhyw oedran. Byddant yn perfformio rhaglen o unrhyw genre sy’n cael ei ddosbarthu fel ‘cyfoes’ ar hyn o bryd (gan gynnwys pob is-genre o jazz, modern, stryd, hip hop, telynegol, fusion, tap ac ati) i drac cerddoriaeth wedi’i recordio ymlaen llaw na fydd yn para am fwy na 6 munud. Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn mynd drwodd i gystadlu nos Sadwrn am Wobr Pencampwyr Dawns Lucille Armstrong.