Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf

Eleni rydym wedi symud ein cystadleuaeth Band Cymunedol, i’r prif lwyfan. Mae’n mynd i fod yn ysblennydd! Heddiw bydd ein Corau Meibion, Llais Benywaidd ac Agored yn brwydro yn barod ar gyfer rownd derfynol Côr y Byd fin nos. Pwy fydd ein pencampwr yn 2024? Byddwn hefyd yn gweld amrywiaeth o ensembles dawns gwahanol gyda Dawns Llangollen. Bydd y Neges Heddwch (o’n Diwrnod Y Plant) ymlaen heddiw hefyd, gan roi cyfle i’r rhai nad oedd yn gallu ei gweld y tro cyntaf i’w gweld eto.


Yn y Pafiliwn heddiw:

  • Offerynnol: Bandiau Cymunedol – Bydd Bandiau Pres, Chwyth neu Gyngerdd sy’n cynnwys pobl o bob oed yn perfformio rhaglen o ddau ddarn cyferbyniol o leiaf mewn perfformiad nad yw’n hwy na 12 munud o hyd. Bydd y rhaglen yn cynnwys o leiaf un darn gan gyfansoddwr o’r DU.

Beirniaid y gystadleuaeth hon: TBC

Grwpiau sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon:

Chester Big Band, England

Heswall Concert Band, England

Mold Town Concert Band, Cymru

Wrexham Concert Band, Cymru

  • Corawl: Corau Merched (SSAA) – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer corau merched 18 oed neu hŷn. Byddant yn canu rhaglen 10 munud o gerddoriaeth. Bydd y rhaglen yn cynnwys repertoire gan gyfansoddwr o wlad enedigol y côr ac o leiaf un darn digyfeiliant (gwreiddiol neu drefniant).

Beirniaid y gystadleuaeth hon: Sarah Tynan and Mervyn Cousins

Grwpiau sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon:

 Cantamus Camerata, USA

Di Voci, England

Tegalaw, Cymru

  • Dawns: Dawns Llangollen – Bydd grwpiau o rhwng 4 a 30 o ddawnswyr 18 oed neu hŷn a hyd at gyfanswm o 8 cerddor a 2 gludwr baner yn perfformio mewn arddull draddodiadol neu gyfoes am uchafswm o 6 munud. Caniateir unrhyw genre o ddawns ac anogir gwerth adloniannol ac ennyn diddordeb y gynulleidfa. Gofynnir i’r gynulleidfa nodi eu hoff grŵp a bydd y ‘bleidlais’ hon yn cael ei nodi gan feirniad yr Eisteddfod wrth benderfynu ar y pencampwr.

Beirniaid y gystadleuaeth hon: Ahmet Luleci and Jamie Jenkins

Grwpiau sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon:

Groupe Jeunesse Tizwite (Tizwite Band), Morocco

Karen’s Dance Classes, Cymru

Kurdish folklore, Kurdistan

Nkrabea Dance Ensemble, Ghana

Soul Oasis Cultural Ambassadors, Trinidad and Tobago

  • Corawl: Corau Agored – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer corau agored heb gyfyngiad oedran. Byddant yn canu rhaglen 10 munud o gerddoriaeth. Bydd y rhaglen yn cynnwys repertoire mewn un genre yn unig (e.e. Acapella, siop barbwr, clasurol, glee, gospel, jazz, pop, sioe, theatr gerdd) a bydd eu rhaglen yn cynnwys o leiaf un darn digyfeiliant a gall grwpiau gynnwys rhai elfennau o goreograffi.

Beirniaid y gystadleuaeth hon: Michel Camatte, Martin Fitzpatrick and Brian Hughes

Grwpiau sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon yn nhrefn yr wyddor:

Cantamus Camerata, USA

Chamber Choir of Diocesan School for Girls and St Andrew’s College, South Africa

Cor Glanaethwy, Cymru

Cor Ni, Cymru

Hamilton Children’s Choir, Canada

Jitřenka, Czech Republic

Meantime Chorus, England

Northampton Male Voice Choir, England

Seattle Girls’ Choir; Prime Voci, USA

Xaverian College Concert Choir, England

  • Corawl: Corau Meibion (TTBB) – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer corau meibion 18 oed neu hŷn. Byddant yn canu rhaglen 10 munud o gerddoriaeth. Bydd y rhaglen yn cynnwys repertoire gan gyfansoddwr o wlad enedigol y côr ac o leiaf un darn digyfeiliant (gwreiddiol neu drefniant).

Beirniaid y gystadleuaeth hon: Mervyn Cousins and Sarah Tynan

Grwpiau sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon:

Bolsterstone Male Voice Choir, England

Brythoniaid Male Voice Choir, Cymru

Meantime Chorus, England

Northampton Male Voice Choir, England

Rossendale Male Voice Choir, England

 

Tocynnau Dydd:

Oedolion £13.78
Gostyngiadau £11.66
Plant £6.36
Tocynnau teulu ar gael

CLICIWCH YMA i archebu

Bydd ffioedd archebu

Mae’r pris yn cynnwys sedd neilltuedig yn y Pafiliwn

Côr y Byd, Llais Rhyngwladol y Dyfodol a Phencampwyr Dawns 7:30yn
Bydd enillwyr y Corau Cymysg, Siambr, Corau Merched, Meibion ac Agored yn cystadlu yn erbyn ei gilydd heno am y cyfle i ennill £3000 a thlws Pavarotti gyda rhaglen o 10 munud yr un. Byddwn hefyd yn arddangos yr enillydd o’r cystadlaethau Dawns Werin Draddodiadol a grŵp dawns wedi’i goreograffu/gydag arddull wrth iddynt gystadlu am deitl Pencampwyr Dawns a £500. Bydd diweddglo gwych Llais Rhyngwladol y Dyfodol hefyd yn digwydd heno gyda gwobr o £3000 i’w hennill.

Beirniaid y cystadlaethau hyn: Sarah Tynan, Mervyn Cousins, Martin Fitzpatrick, Brian Hughes, Michel Camatte, Ahmet Luleci and Jamie Jenkins

Tocynnau Cyngerdd Nos (gan gynnwys Côr y Byd, Llais Rhyngwladol y Dyfodol a Phencampwyr Dawns):

CLICIWCH YMA i archebu

Bydd ffioedd archebu