Yn y Pafiliwn
Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf

Peidiwch a cholli ein prif ddiwrnod o gystadlu corawl, wrth i gorau soniarus o bob rhan o’r byd berfformio ar lwyfan yr Eisteddfod. Dewch i weld y gorau o’r Corau – Cymysg, Merched, Meibion ac Agored – yn cystadlu yn erbyn ei gilydd a cheisio cipio gwobr Côr y Byd.

Cystadlaethau heddiw:

Côr (Côr y Byd): Corau Cymysg – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer cantorion dros 18 oed a fydd yn canu rhaglen 12 munud o hyd gan gynnwys un darn sydd wedi cael ei ysgrifennu gan gyfansoddwr o wlad frodorol y côr ac o leiaf un darn digyfeiliant.

Côr (Côr y Byd): Corau Merched – Mae’r gystadleuaeth corau merched ar gyfer cantorion dros 18 oed fydd yn canu rhaglen gyferbyniol, 12 munud o hyd gan gynnwys un darn sydd wedi cael ei ysgrifennu gan gyfansoddwr o wlad frodorol y côr ac o leiaf un darn digyfeiliant.

Côr (Côr y Byd): Categori Agored – Mae’r categori yma yn agored i ddynion, merched neu gantorion cymysg heb unrhyw gyfyngiad oedran. Bydd y corau’n canu rhaglen 12 munud o hyd mewn un genre yn unig (e.e. canu siop barbwr, clasurol, glee, gospel, jazz, pop, sioe gerdd ayb.)

Côr (Côr y Byd): Corau Meibion – Mae’r gystadleuaeth corau meibion ar gyfer cantorion dros 18 oed, fydd yn canu rhaglen gyferbyniol, 12 munud o hyd gan gynnwys un darn sydd wedi cael ei ysgrifennu gan gyfansoddwr o wlad frodorol y côr ac o leiaf un darn digyfeiliant.

Arddangosfa Ddiwylliannol

Dawnsio: Gwobr Dawns Lucille Armstrong

Dawnsio: Dawnsio yn y Stryd (ym Mharch Glanyrafon, Llangollen) – Bydd y gystadleuaeth hon yn cael ei chynnal ym Mharc Glanyrafon yn nhref Llangollen am 2 o’r gloch y prynhawn. Mae’r categori yma ar gyfer grwpiau dros 15 oed a fydd yn perfformio am 15 – 20 munud. Bydd ganddynt gerddorion a chludwyr baneri, Byddant yn perfformio perfformiad gwreiddiol gyda llawer o amrywiaeth ac efallai y gwnawn nhw eich gwahodd i ymuno â nhw! Gallwch bleidleisio dros eich hoff grŵp. Bydd beirniaid yr Eisteddfod yn nodi’r bleidlais yma. Bydd y beirniadu’n digwydd ar Lwyfan yr Amffitheatr am 4.30yp ar faes yr Eisteddfod.

Nodwch, mae cystadleuaeth Dawnsio yn y Stryd hefyd yn digwydd heddiw ym Mharc Glan yr Afon yn Llangollen.

Tocynnau:

Tocyn Dydd Pafiliwn gyda sedd gadw: £17
Mae’r pris yn cynnwys sedd gadw mewn blociau A-H


Cystadlaethau Dydd Sadwrn

Bore:

Cystadlaethau A1: Corau Cymysg

Cystadlaethau A3: Corau Merched

Beirniadaeth A1: Corau Cymysg

Prynhawn:

Cystadlaethau C4: Arddangosfa Ddiwylliannol

Beirniadaeth A3: Corau Merched

Cystadlaethau A5: Corau Agored

Beirniadaeth C4: Arddangosfa Ddiwylliannol

Cystadlaethau A4: Corau Meibion

Beirniadaeth A5: Corau Agored

Beirniadaeth A4: Corau Meibion