Dydd Sadwrn 06 July
Côr y Byd

06 July 2024 - Choir of the World

Ddydd Sadwrn 6 Gorffennaf byddwn yn cael diweddglo mawreddog o ganu a dawns yn cynnwys Y Prosiect Caleidosgop, a lle bydd cystadleuaeth Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine, ein cystadleuaeth Pencampwyr Dawns, a chystadleuaeth Côr y Byd yn cael eu penderfynu.

Ers ei gyflwyno yn 1987, mae Côr y Byd wedi ennill ei blwyf fel pinacl ein sesiynau cystadleuol yn yr Eisteddfod, gan ddenu corau o bedwar ban byd i gystadlu am Dlws Pavarotti. Bydd enillwyr y categorïau corawl i oedolion yn mynd benben â’i gilydd i ennill y wobr fawreddog hon.

Bydd cantorion opera ifanc yn cystadlu yn rownd derfynol cystadleuaeth Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine, sydd wedi dod yn gam tuag at yrfa broffesiynol i nifer o enillwyr yn y gorffennol.

Byddwn hefyd yn coroni ein Pencampwyr Dawns 2024, gydag enillwyr ein categorïau dawnsio gwerin amrywiol yn darparu golygfa ddisglair ar lwyfan y Pafiliwn.

Bydd y cyngerdd yn agor gyda pherfformiad gan Y Prosiect Caleidosgop (a elwid gynt yn Brosiect Cynhwysiant), sy’n rhoi llwyfan i’r llu o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac anghystadleuol y mae eu haelodau talentog yn cyfrannu’n fawr at eu cymunedau, yn ogystal ag i fyd y celfyddydau perfformio.

Dydd Sadwrn 06 Gorffennaf – 7pm

Tocynnau – £33.92 | £25.44