Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf
Côr y Byd, Pencampwyr Dawns a Llais y Dyfodol 2022

Uchafbwynt blynyddol, lle mae cystadlaethau Eisteddfod Llangollen yn cyrraedd eu huchafbwynt, ac mae cystadleuwyr rownd derfynol y corau yn cystadlu am deitl nodedig Côr y Byd a Thlws Pavarotti. Ochr yn ochr â hyn rydym yn coroni Pencampwyr Dawns 2022 gyda Thlws Lucille Armstrong, a bydd Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine hefyd yn ymuno ag artistiaid nos Sadwrn am y tro cyntaf.

Mi fydd hon yn noson i’w chofio gyda’r perfformwyr a’r dawnswyr gorau o bedwar ban byd.

 

Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf 2022 – 7.30pm

 Tocynnau – £30/£25


Cefnogir y cyngerdd yn garedig gan

Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen

Noddir y Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine yn garedig gan

Ymddiriedolaeth Celf a Chymuned Pendine

Noddir y Rotary Peace Award yn garedig gan

Westminster Stone Paving and Flooring Centres