Archifau Categori: Newyddion

Y sêr roc indie Amber Run yn ymuno â jamborî llawen i ddathlu 100 mlynedd o gerddoriaeth

Bydd y sȇr roc indie byd-enwog Amber Run a’r pwerdy blues Elles Bailey ymhlith y perfformwyr wrth i ogledd Cymru baratoi ar gyfer un o’i gwyliau gorau erioed.

Byddant yn camu ar lwyfan enwog y pafiliwn ar gyfer “jamborî llawen, hwyliog i’r teulu cyfan” wrth i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ddychwelyd fel digwyddiad byw am y tro cyntaf ers 2019. (rhagor…)

Ardal BIWS yr Eisteddfod Ryngwladol yr un gyntaf o’i bath yng Nghymru

Accessibility

Gŵyl ryngwladol o fri fydd y digwyddiad mawr cyntaf yng Nghymru i ddarparu gofod ymlacio diogel arbennig i bobl ag anghenion arbennig ac ychwanegol.
Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen eleni yn ôl yn fyw eto i ddathlu ei 75 mlwyddiant dros bedwar diwrnod, gan ddechrau ar ddydd Iau, Gorffennaf 7, a bydd yn cynnwys ardal dawel bwrpasol yng nghanol Maes yr Eisteddfod. (rhagor…)

Seren y Sitar Anouskha Shankar yn cyd-fynd â neges heddwch yr ŵyl

Bydd sŵn cyfareddol y sitar yn creu cyffro mewn gŵyl ryngwladol pan fydd Anoushka Shankar, sydd wedi cael ei enwebu am saith gwobr Grammy, yn perfformio yng Nghymru am y tro cyntaf erioed.
Bydd Shankar yn cymryd rhan yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen am 8pm nos Wener, Gorffennaf 8, ac mae tocynnau ar werth yn awr wrth i’r digwyddiad baratoi i ddathlu ei 75 mlwyddiant. (rhagor…)

Moira, hen-nain 92 oed, yn chwilio am gystadleuwyr gŵyl heddwch 1947

Mae hen nain 92 oed sy’n hoff o gerddoriaeth yn arwain ymgyrch i ddod o hyd i bobl wnaeth gystadlu yn yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyntaf erioed yn 1947.
Roedd yr athrawes wedi ymddeol, Moira Humphreys, yn aelod o Gôr Ieuenctid Coedpoeth a fu’n canu ar lwyfan yr ŵyl gyntaf un, a sefydlwyd i hybu heddwch yn dilyn yr Ail Ryfel Byd.
Mae’r trefnwyr yn bwriadu cyflwyno medalau coffa i Moira a’i chyd-gystadleuwyr o’r eisteddfod gyntaf hanesyddol honno er mwyn nodi 75 mlynedd ers y digwyddiad. (rhagor…)

Competition Syllabus

 

Croeso! Welcome!

Following a two-year hiatus from live competitions, I am delighted to announce that applications to take part in the ‘Llangollen International Musical Eisteddfod’, which takes place from Thursday 7th July – Sunday 10th July 2022, are now open!

Download 2022 Syllabus here

Visit Llangollen International Musical Eisteddfod Participants’ Website  for more competition information. (rhagor…)

Helo gan y Cynhyrchydd Gweithredol – Rydyn ni nôl – Cyhoeddi Cyngherddau 2022!

Helo gan ein Cynhyrchydd Gweithredol newydd!

Annwyl Gyfeillion,

Mae’n bleser enfawr i mi ysgrifennu fy nghylchlythyr cyntaf atoch chi i gyd gyda’r newyddion rhagorol y byddwn yn dychwelyd i greu cerddoriaeth yn fyw ym mis Gorffennaf 2022.

Ers ymuno â’r Eisteddfod ar ddechrau mis Tachwedd mae’r tîm a minnau wedi bod yn gweithio’n ddiflino i ddod â dathliad i chi sy’n deilwng o’n 75 mlynedd o fodolaeth. Er y bydd yr ŵyl ychydig yn fyrrach, ac yn cael ei chynnal ar y maes ac yn y Pafiliwn heb yr estyniad arferol er mwyn sicrhau diogelwch ein holl gynulleidfaoedd tra bo cyfyngiadau Covid yn dal i fodoli, rwy’n gobeithio y cytunwch â mi ein bod wedi dal y gorau o bopeth sydd gan Langollen i’w gynnig. (rhagor…)

Penodi Cynhyrchydd Gweithredol newydd ar gyfer Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Mae’n bleser gan Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyhoeddi penodiad Camilla King fel ein Cynhyrchydd Gweithredol.

Mae Camilla King yn ymuno ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen fel Cynhyrchydd Gweithredol o’i rôl fel Pennaeth Rhaglennu yng Ngŵyl Gerdd Cheltenham. Yn brofiadol fel rhaglennydd cerddoriaeth glasurol, a rheolwr prosiect a digwyddiadau gyda gyrfa 20 mlynedd yn y sectorau celfyddydau ac elusennol, astudiodd Camilla Gerddoriaeth yng Ngholeg King’s Llundain cyn gweithio fel rheolwr artistiaid i Ingpen & Williams. Dilynwyd hyn gyda chyfnod yn yr adran gastio yn English National Opera, yn rhedeg cynllun addysg gorawl ar gyfer Consort a Chwaraewyr Gabrieli, a chyfnod byr yn codi arian gyda Freedom from Torture, elusen a ddatblygodd o Amnest. (rhagor…)

Llyfr Nodiadau Dylan Thomas Llangollen 1953

(English) There are few stories from the 75 years of the Llangollen International Musical Eisteddfod which excite supporters more than the visit of Dylan Thomas in July 1953. He described his visit a few weeks later in a 15 minute broadcast for the BBC Home Service, and generated verbal images of the early Eisteddfod whose power resonates to this day.

Eisteddfod Llangollen yn Galw – Ewch Ati i Bwytho!

Mae’r artist rhyngwladol Luke Jerram yn bwriadu defnyddio ffabrig i weddnewid pont Llangollen! Mae Eisteddfod Llangollen yn galw am bobl i roi help llaw i drawsnewid Pont nodedig Llangollen yn waith celf enfawr er mwyn lansio gŵyl eleni. Mae’r Eisteddfod wedi comisiynu’r artist rhyngwladol o fri Luke Jerram i greu’r gwaith celf newydd. Mae’n bwriadu lapio’r bont 60 metr o hyd mewn clytwaith anferth sy’n adlewyrchu crefftau a diwylliannau Cymru ynghyd â’r cenhedloedd sy’n cymryd rhan yn yr ŵyl.