Archifau Categori: Newyddion

Gwobr Côr Plant y Byd cyntaf i Loegr

Mae Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol Llangollen wedi croesawu arweinydd côr Cantabile Hereford Cathedral School, Jo Williamson i gasglu eu gwobr fawreddog Côr Plant y Byd.

Ar ôl gadael yr ŵyl y mis diwethaf heb sylweddoli eu bod wedi ennill, mae’r côr buddugol bellach wedi derbyn eu gwobr o’r diwedd. Roedd y wobr ar y cyd â’r British Columbia Girls’ Choir o Ganada, y ddau gyda sgôr o 89.7 yr un yn golygu eu bod hefyd yn derbyn gwobr Owen Davies, sydd yn wobr uchel iawn ei pharch.

(rhagor…)

Gall gwir gyfeillgarwch deithio’r byd

Eisteddfod Ryngwladol yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Cyfeillgarwch

Eleni ar Ddiwrnod Rhyngwladol Cyfeillgarwch, mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn anrhydeddu perthnasau sydd wedi eu creu dros 70 mlynedd ers sefydlu’r ŵyl – gan bwysleisio pwysigrwydd cyfeillgarwch yr 800 o wirfoddolwyr sy’n cefnogi’r wythnos o weithgareddau. Bob blwyddyn, mae tref wledig Llangollen yn byrlymu gyda cherddoriaeth, chwedloniaeth a dawns, gan groesawu hyd at 50,000 o ymwelwyr a 4,000 o berfformwyr o bedwar ban byd.

Bwriad Diwrnod Rhyngwladol Cyfeillgarwch (30ain Gorffennaf), a sefydlwyd gan y Cenhedloedd Unedig, yw annog mwy o bobl i greu a dathlu cyfeillgarwch. Yn y pen draw, y gobaith yw lleihau’r siawns o anghyfiawnder, rhyfel, tlodi a llawer mwy.

(rhagor…)

Côr Prifysgol Genedlaethol Singapore yn Cipio Teitl Côr y Byd

Eisteddfod Ryngwladol 2018 yn dod i ben gyda brwydr gyffrous am deitlau mawreddog ‘Côr y Byd’ ac ‘Enillwyr Dawns y Byd’ – a pherfformiad Baroc ysgythrog gan y gwestai arbennig, Red Priest.

Daeth Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol Llangollen 2018 [DYDD SADWRN 7 GORFFENNAF] i benllanw cyffrous, wrth i ddau o grwpiau rhyngwladol ennill yr anrhydeddau mwyaf o gystadlaethau dawns a chorawl yr ŵyl.

Yn dilyn rownd derfynol wefreiddiol, cafodd Côr Prifysgol Genedlaethol Singapore o Singapore eu henwi’n Gôr y Byd, tra cafodd grŵp dawns Al-lzhar High School Pondok Labu o Indonesia eu coroni’n Enillwyr Dawns y Byd.

(rhagor…)

Arian Teleheal a Sara Rowbotham yw enillwyr Gwobr Heddwch y Rotary

Arian Teleheal sy’n ennill y wobr ryngwladol tra bod y wobr genedlaethol yn cael ei chyflwyno i Sara Rowbotham am ei gwaith arbennig gyda Thîm Argyfwng Rochdale a’r GIG

Elusen sy’n gweithio gyda meddygon gwirfoddol o Brydain a’r UDA i gynghori cyd-weithwyr mewn ardaloedd rhyfelgar a gwledydd tlawd, gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, sydd wedi ennill Gwobr Heddwch Ryngwladol y Rotary.

Cafodd y wobr, sy’n cael ei noddi gan Typhoo Tea, ei chyflwyno i Dr Waheed Arian ac elusen Arian Teleheal yn ystod cyngerdd mawreddog y Dathliad Rhyngwladol yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar 5ed Gorffennaf.

(rhagor…)

Mared Williams yn ennill teitl Llais Rhyngwladol Theatr Gerddorol 2018

Perfformiwr o Gymru yn cipio teitl mawreddog a gwobr cyfle unwaith mewn oes i ganu yn Eisteddfod y Traeth Aur yn Awstralia

Mae perfformiwr o Gymru wedi ennill teitl Llais Rhyngwladol Theatr Gerddorol Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar gyfer 2018.

 Llwyddodd Mared Williams, 21 mlwydd oed, i syfrdanu cynulleidfaoedd a’r beirniad gyda’i pherfformiadau o “So Big / So Small”,  “Pulled” o The Addams Family a “Being Alive” ar lwyfan y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol yn rownd derfynol y gystadleuaeth ddydd Mercher 4 Gorffennaf.

(rhagor…)

Prosiect Cynhwysiad yn Gyrru Neges o Heddwch am y Ddegfed Flwyddyn

Bu i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ddathlu degawd o’i Phrosiect Cynhwysiad heddiw (dydd Mercher 4ydd Gorffennaf) gyda pherfformiad o waith comisiwn newydd, SEND A Message, ar lwyfan y Pafiliwn Brenhinol Rhyngwladol.

Wedi’i ariannu gan grant hael gan Sefydliad ScottishPower, fe wnaeth y perfformiad gydio yng nghalonnau a dychymyg cynulleidfa’r ŵyl, wrth i bum grŵp o Gymru a Swydd Amwythig ddod at ei gilydd i ddiddanu’r dorf gynhyrfus. (rhagor…)

Alfie Boe yn Serennu ar Noson Agoriadol Eisteddfod Ryngwladol

Cafwyd agoriad rhagorol i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2018 neithiwr [nos Fawrth 3ydd Gorffennaf], wrth i’r tenor poblogaidd Alfie Boe feddiannu llwyfan y pafiliwn.

Yn adnabyddus fel ‘hoff denor Prydain’ cafodd yr artist recordio hynod lwyddiannus, a’r seren West End a Broadway gwmni ei ensemble o gerddorion gwych, wrth iddo berfformio rhai o’i ganeuon newydd a’i ganeuon mwyaf hoffus i dŷ llawn.

Agorodd Boe y sioe gyda datganiad pwerus o ‘Sing, Sing, Sing’ o’i albwm newydd gan ddilyn gyda ‘Pencil Full of Lead’.

(rhagor…)

‘Pantosaurus’ a’r NSPCC yn ymweld ag Eisteddfod Llangollen i helpu cadw plant yn ddiogel

Fe gafodd cannoedd o blant ysgol gyfle i weld perfformiad cerddorol unigryw yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen eleni, gan hefyd ddysgu sut i ddiogelu eu hunain.

Camodd masgot yr elusen blant blaenllaw NSPCC, y deinosor ‘Pantosaurus’, ar y prif lwyfan ddydd Mawrth (3ydd Gorffennaf) i hyrwyddo ymgyrch ‘PANTS’ i ddisgyblion o tua 45 o ysgolion.

Ers lansio pedair blynedd yn ôl, mae’r ymgyrch wedi galluogi mwy na 400,000 o rieni ledled Prydain i drafod camdriniaeth rywiol gyda’u plant. Pwrpas PANTS yw dysgu plant bod eu corff yn eiddo iddyn nhw, bod ganddyn nhw’r hawl i ddweud ‘na’ ac i beidio bod ag ofn dweud wrth rywun maen nhw’n ymddiried ynddynt os ydyn nhw’n poeni am rywbeth.

(rhagor…)