Eisteddfod Llangollen yn Lansio Rhaglen 2020

Yr wythnos hon, fe fydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cyhoeddi ei raglen ar gyfer 2020 (7-12 Gorffennaf 2020), gan hefyd agor ei system archebu cynnar ar gyfer y Nadolig.

Mae’r dathliad unigryw o heddwch a harmoni rhyngwladol yn dychwelyd am y  74ain tro, gyda pherfformiadau a chystadlaethau dyddiol gan rai o artistiaid a chorau gorau’r byd, cyn dod i ben llanw gyda gwobr fawreddog Côr y Byd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod Ryngwladol, Edward-Rhys Harry, “Rydym yn falch iawn o lansio ein rhaglen o ragoriaeth gerddorol ac amrywiaeth rhyngwladol. Mae’n nod cyson gennym i ddod ag artistiaid cerddorol a dawns gorau’r byd ynghyd yma yng Nghymru, i berfformio yn ysbryd cyfeillgarwch.

“Mae’r digwyddiadau dyddiol yn adlewyrchu ein gweledigaeth o hybu heddwch trwy gerddoriaeth ac mae’r cyngherddau nos yn cynnig rhywbeth i bawb.”

Agorir rhaglen cyngherddau 2020 ddydd Mawrth 7fed Gorffennaf gyda dau o fawrion y byd canu clasurol, Aled Jones a Russell Watson.  Ar nos Fercher 8fed Gorffennaf fe fydd Fusion, gydag ymddangosiad gan y Manchester Collective a’u sioe Sirocco, yn cynnig noson unigryw gyda naws yr Eisteddfod Ryngwladol yn ei hanfod wrth i elfennau cerddorol o ddiwylliannau gwahanol eistedd ochr yn ochr. Fe fydd brenhines ‘Soul’ Prydain, Beverley Knight, yn perfformio yn Llangollen am y tro cyntaf ar y nos Wener lle disgwylir sioe fyrlymus. Yr enillwyr gwobrau BRIT, James Morrison a Will Young, fydd ar frig lein-yp  Llanfest 2020, mewn diweddglo gwych arall i wythnos yr Eisteddfod.

Croesawir dros 4,000 o berfformwyr i’r ŵyl flynyddol dros wythnos yr Eisteddfod, sy’n ddathliad cywrain o gerddoriaeth, diwylliant, creadigrwydd a chydweithio rhyngwladol. Mae’n hwb allweddol i dwristiaeth ddiwylliannol Gogledd Cymru gan ddenu dros 35,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Mae lein-yp y cyngherddau nos yn cynnwys:

Nos Fawrth 7fed Gorffennaf – Back in Harmony: Aled Jones a Russell Watson
£42 / £37

Yn dilyn eu taith llwyddiannus In Harmony yn 2019, daw dau o leisiau mawr y byd clasurol ynghyd i gyflwyno noson sy’n arddangos cyfoeth o emynau, caneuon operatig a chaneuon poblogaidd – o’r gampwaith gyffrous Funiculì, Funiculà i’r heddychlon The Lord is My Shepherd.

Nos Fercher 8fed Gorffennaf – Fusion: Uniting Cultures Through Music
£25

Wrth graidd yr Eisteddfod Ryngwladol mae dathliad o ddiwylliannau gwahanol sy’n dod at ei gilydd trwy gerddoriaeth a dawns. Fe fydd y gyngerdd hudolus yma wedi selio ar y thema ‘undod’, a bydd sawl elfen gerddorol o wledydd gwahanol yn gwau at ei gilydd.

Fe fydd ail ran y noson yn cynnwys ymddangosiad gan Manchester Collective gyda rhan arbennig o’u sioe lwyddiannus, Sirocco, gwead trydanol o Gerddoriaeth Glasurol Orllewinol a rhythmau Affrica.

Nos Iau 9fed Gorffennaf – Cyngerdd i Heddwch
£27/£20

Fe fydd Cyngerdd i Heddwch, sy’n digwydd am y tro cyntaf erioed, yn pwysleisio gwerthoedd sylfaenol yr Eisteddfod Ryngwladol – heddwch rhyngwladol, ewyllys da a dealltwriaeth. Yn y cyngerdd egnïol a dyrchafol hwn bydd Terry Waite CBE yn cyflwyno Gorymdaith y Cenhedloedd, cyflwynir y Neges Heddwch blynyddol, Gwobr Heddwch y Rotary a bydd perfformiadau gan gyfranwyr rhyngwladol a gwesteion arbennig.

Nos Wener 10fed Gorffennaf – BK25: Beverley Knight
£40/£35

Yn ei hymddangosiad cyntaf yn Llangollen, fe fydd brenhines ‘Soul’ Prydain, Beverley Knight, yn meddiannu’r llwyfan nos Wener mewn sioe egnïol a byrlymus.

Gyda thair gwobr MOBO a gwobr Cyrhaeddiad Bywyd gan yr Urban Music Awards o dan ei belt, mae Beverley yn fwyaf adnabyddus am ei senglau byd enwog Greatest Day, Shoulda Woulda Coulda a Come As You Are, a hefyd am ei hymddangosiadau yn sioeau West End The Bodyguard a Memphis.

Nos Sadwrn 11eg Gorffennaf – Côr y Byd
£30/£25

Paratowch am noson i’w chofio gyda cherddoriaeth, dawns a lleisiau corawl gorau’r byd. Fe fydd corau rhagorol yn perfformio a’n mynd benben am Dlws Pavarotti a theitl Côr y Byd. Coronir hefyd Bencampwyr Dawns y Byd, ynghyd â Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine, sy’n cael ei ychwanegu i gyngerdd nos Sadwrn am y tro cyntaf.

Dydd Sul 12fed Gorffennaf – Llanfest gyda James Morrison a Will Young
£49.50

Daw Llangollen 2020 i ben gyda Gŵyl Llanfest ar y dydd Sul.  Ar frig y lein-yp fydd yr enillwyr Gwobrau BRIT, James Morrison a Will Young, gyda’r ddau artist yn cyflwyno setiau unigol o’u caneuon fwyaf poblogaidd a deunydd o’u halbymau diweddaraf. Mae Llanfest wedi sefydlu ei hun fel un o hoff wyliau’r haf erbyn hyn, gyda llwyfannau agored yn arddangos cerddoriaeth fyw trwy gydol y dydd, ac awyrgylch ymlaciol i gefndir bendigedig Dyffryn Dyfrdwy.

Mae archebu cynnar ar gyfer holl gyngherddau’r ŵyl yn agor o 9.30yb ddydd Llun 9fed Rhagfyr i Ffrindiau’r Eisteddfod a’r rhai sy’n dymuno archebu tocyn wythnos i’r Ŵyl. Bydd gweddill y tocynnau ar gael i’r cyhoedd o 9.30am ddydd Mawrth 17eg Rhagfyr ar lein o www.llangollen.net neu trwy’r Swyddfa Docynnau. Gellir cofrestru fel Ffrind i’r Eisteddfod yn ystod y cyfnod archebu cynnar i gael mynediad i’r tocynnau blaenoriaeth, trwy alw’r Swyddfa Docynnau ar   01978 862001.

4 Sylwadau

Rosemary Hughes

Please can you tell me the price of the tickets for Aled Jones and Russell Watson

BADU EVANS ORDARTEY

Good to hear about the news of Artistes,are these all the performers? and if not whe will all the performers be announced with all international teams names?

Sylwadau ar gau