Archifau Categori: Newyddion

Terry Waite yn rhybuddio cynulleidfa Eisteddfod Llangollen fod y ‘Trydydd Rhyfel Byd eisoes wedi dechrau’

Mae’r Trydydd Rhyfel Byd eisoes wedi dechrau, yn ôl yr ymgyrchydd heddwch Terry Waite CBE.
Cyflwynwyd y rhybudd gan Mr Waite wrth draddodi anerchiad pwerus i gynulleidfa Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Ef yw Llywydd yr Eisteddfod ac mi dreuliodd bron i bum mlynedd yn gaeth fel gwystl grŵp terfysgol yn Beirut.
(rhagor…)

‘Llangollen’s Got Talent’, meddai Cefin Roberts

Mae Cefin Roberts, arweinydd y côr o Gymru a ddaeth mor agos i ennill Britain’s Got Talent, wedi dweud bod ei ddyled e a’r côr i Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol yn Llangollen yn enfawr.

Roedd Cefin yn siarad wrth baratoi i fod yn aelod o dîm cyflwyno S4C ar gyfer y darllediad nos Sadwrn o gystadleuaeth Côr y Byd.
(rhagor…)

Ymateb anhygoel i apêl rhyngwladol er mwyn achub gŵyl eiconig

Mae apêl byd-eang brys eisoes wedi denu £40,000 mewn addewidion er mwyn helpu i sicrhau dyfodol Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.
Dim ond penwythnos diwethaf y cafodd yr apêl ei lansio yn dilyn y newyddion bod digwyddiad eleni yn wynebu colled ariannol o ganlyniad i werthiant tocynnau siomedig.
Mae swyddogion yr Eisteddfod wrth eu bodd gyda’r ymateb ac maent yn annog cefnogwyr i barhau i gyfrannu er mwyn ceisio cyrraedd y targed £70,000 i glirio’r llyfrau eleni.
Mi wnaeth cynulleidfa cyngerdd Burt Bacharach, oedd yn codi’r llen ar ddigwyddiad eleni, roi bron i £500 yn y bwcedi casglu yn ystod y digwyddiad a dilynwyd hynny gan lif cyson o roddion, mawr a bach drwy’r wythnos.
(rhagor…)

Gemma yn chwythu nodau swynol

Mae myfyriwr o Heswall wedi cipio un o’r prif wobrau yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.
Llwyddodd Gillian Blair, 24 oed, sy’n astudio cerddoriaeth yn y Royal Northern College of Music Cerdd ym Manceinion, i ddod i’r brig mewn cystadleuaeth safonol a chipio teitl y Cerddor Ifanc Rhyngwladol am y tro cyntaf erioed, ynghyd â gwobr ariannol o £1,500 a’r fedal ryngwladol.
(rhagor…)

Cystadleuwyr Eisteddfod yn cael blas ar deisennau cri’r Village Bakery a wnaed gan ddwylo brenhinol

Mae cystadleuwyr llwglyd yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi cael cyfle i flasu teisennau cri Cymreig a wnaed gan ddwylo brenhinol.
Ar ddydd Mawrth ymwelodd y Tywysog Charles a Duges Cernyw â phencadlys y Village Bakery ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam, ac yn ystod taith o amgylch yr ardal gynhyrchu gwisgodd y pâr brenhinol gotiau a hetiau gwyn er mwyn rhoi help llaw i goginio’r bwyd blasus traddodiadol Cymreig ar radell boeth.
Y diwrnod wedyn dosbarthwyd 200 o bacedi am ddim o’r teisennau bach blasus gan dîm o’r becws arobryn a’u rhoi yn rhodd i adran lletygarwch yr Eisteddfod – gan gynnwys y teisennau cri y bu’r pâr brenhinol yn helpu i’w paratoi. (rhagor…)

After falling in love with Eisteddfod as a visitor Bill returns as a volunteer

ANYONE visiting from China or Hong Kong will find an especially warm welcome at this week’s Llangollen International Musical Eisteddfod.
Because on hand to greet them with a big smile and in their own language will be a man who fell in love with the annual festival after first attending as a visitor himself and now returning as a volunteer.
(rhagor…)

Gorilas lliwgar anferth yn ymweld ag Eisteddfod Llangollen

Bydd gorilas anferth o bob lliw yn cadw llygad ar Eisteddfod Ryngwladol Llangollen eleni.
Bydd y 10 gorila haearn – sydd yn 6 troedfedd o uchder ac yn pwyso yn agos i 16 stôn – yn ymddangos am y tro cyntaf wrth i’r ŵyl enwog hon o gerddoriaeth a dawns gychwyn ddydd Mawrth, Gorffennaf 7.
Cafodd y creaduriaid unigryw hyn – bob un yn cydio mewn clwstwr mawr o fananas – eu llunio yn y Ganolfan Gwaith Haearn Brydeinig ger Croesoswallt.
Wedi Gŵyl Llangollen, bydd y gorilas yn mynd ar daith o gwmpas digwyddiadau eraill ledled Prydain.
Y tu ôl i’r syniad mae Clive Knowles, 53 oed, cadeirydd y Ganolfan Gwaith Haearn Brydeinig, sydd yn un o noddwyr yr Eisteddfod eleni. (rhagor…)

Eisteddfod Llangollen yn fflam o obaith

Mae’r cyfansoddwr Brenhinol Paul Mealor wedi disgrifio Gŵyl Gerddorol Ryngwladol Llangollen fel fflam o obaith a ffydd mewn byd llawn helynt.

Dywed yr Athro Mealor, sy’n enedigol o Lanelwy, bod yr ŵyl yn dod â phobl o bedwar ban byd at ei gilydd trwy gyfrwng iaith fydeang cerddoriaeth. Daeth yn enwog dros nos wedi iddo gyfansoddi Ubi Caritas et Amor ar gyfer priodas y Tywysog William a Catherine Middleton yn 2011 a chyfansoddi Wherever You Are, a gyrhaeddodd rhif un yn siartiau Nadolig i’r Military Wives dan arweiniad Gareth Malone.

Eleni, bydd yr Athro Mealor yn bresennol yn Eisteddfod Llangollen am yr eildro fel beirniad ac am y tro cyntaf fel is-lywydd yr ŵyl hanesyddol hon sydd yn cychwyn ddydd Mawrth, 7 Gorffennaf. (rhagor…)

Britain’s Got Talent singing sensation Jonathan is heading for Llangollen

Britain’s Got Talent singing sensation Jonathan Antoine is looking forward to following in the footsteps of another larger than life tenor when he takes to the stage at this summer’s Llangollen International Musical Eisteddfod.

The down-to-earth 20-year-old, who split from singing partner Charlotte Jaconelli last year, can’t wait to step out onto the stage where the great Luciano Pavarotti performed. He said: “Performing at Llangollen is going to be so exciting. It’s a breeding ground for creativity and to be on the same stage that someone like Pavarotti performed on is just a wonderful thought. I’m really, really looking forward to it.” (rhagor…)