Dewch yn Ffrind i’r Ŵyl

FLIME_Screensaver_green

Mae Ffrind Llangollen yn helpu i ddatblygu’r Eisteddfod.

Ymunwch ag elusen sydd wedi ymrwymo i ddyfodol llwyddiant yr ŵyl. Ymunwch â Ffrindiau Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Mae bod yn aelod o’r Ffrindiau’n ffordd wych i ddod yn gefnogwr ac yn llysgennad yr ŵyl.  Diolch i’ch cyfraniadau chi a’ch cyfranogaeth weithgar, fe gewch fanteision eraill hefyd:

  • Derbyn y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am yr Eisteddfod gydol y flwyddyn
  • Gallwch ein helpu ni i gynnig rhagor o gystadlaethau gyda mwy o amrywiaeth
  • Byddwch yn lledaenu dylanwad ac apêl yr Eisteddfod
  • Cewch archeb blaenoriaethol cynnar i sesiynau bob dydd ac i rhai cyngherddau nos
  • Byddwch yn cael cyhoeddiadau rheolaidd o daflen newyddion y Ffrindiau, Limelight
  • Cewch ymweld â Phabell y Ffrindiau yn ystod wythnos yr Eisteddfod am luniaeth ac i gyfarfod â Ffrindiau eraill
  • Cewch fathodyn deniadol yn cynnwys logo ysgwyd llaw’r Ffrindiau

Mae Ffrindiau’r Eisteddfod wedi bodoli ers 40 o flynyddoedd ac yn dod o bob rhan o’r byd. Dros y cyfnod, maen nhw wedi codi dros £480,000 i’r Eisteddfod ac wedi dod yn rhan hanfodol ohoni.

Ymunwch â ni a helpu sicrhau dyfodol yr Eisteddfod a’ch rhan chi ynddi.

Cliciwch yma i lawr lwytho rhagor o wybodaeth a ffurflen gais, neu ffoniwch ysgrifennydd aelodaeth Ffrindiau’r Eisteddfod ar:

“Drwy fod yn aelod o’r FFRINDIAU, rwy’n gallu cefnogi’r Ŵyl wych hon. Mae fy nghyfraniad bychan, a chyfraniadau tebyg oddi wrth lawer o’i haelodau, yn tyfu’n gyfraniad blynyddol mawr i gefnogi Cronfa Bwrsari Cystadleuwyr yr Eisteddfod. Mae’n galluogi grwpiau o wledydd economaidd tlotach i ymweld â’r Ŵyl sy’n enwog dros y byd i gyd. Mae hefyd yn dod â mi i gysylltiad â llawer o bobl o’r un anian, llawer yn rhai roeddwn i wedi’u cyfarfod yn ystod wythnos yr Eisteddfod”
Aelod y FFRINDIAU