Tocyn Gŵyl

Mae ein Tocyn Gŵyl yn eich trochi’n gyfan gwbl ym mhrofiad Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

  • Archeb seddi cynnar sy’n cynnig y seddi gorau yn y Pafiliwn i chi
  • Gostyngiadau ar bris pecynnau’r wyl
  • Bod y cyntaf i gael newyddion diweddaraf trwy gydol y flwyddyn
  • Gallu cadw eich sedd benodol trwy gydol y digwyddiad
  • Ardal luniaeth i westeion arbennig gyda the a choffi am ddim trwy gydol y dydd
  • Gwydriad o win cyn cyngerdd
  • Rhaglen am ddim

Mae nifer o basiau ar gael, gan roi amrywiaeth o fanteision a mynediad i’r ŵyl am brisiau sy’n addas i’ch cyllideb.

Sessions Day     Concert       Full
Dydd Mawrth          √         √
Dydd Mercher          √         √
Dydd Iau          √         √
Dydd Gwener          √         √
Dydd Sadwrn          √         √
Perfformiadau Cystadlaethau’r Pafiliwn yn ystod y dydd
(Mawrth YP – Sadwrn)
       √         √
Te a choffi am ddim yn ystod y dydd        √         √
Rhaglen Swfenîr       √          √          √
Gwydraid o win cyn cyngerdd          √         √
10% o Ostyngiad yn siop yr Eisteddfod wrth wario £5 neu fwy       √          √          √
Dim Tâl Archebu Tocynnau       √          √          √
Parcio Am Ddim       √          √          √
Cyfanswm  £60     £170 £215

Mae lle’n brin a’r tocynnau’n cael eu gwerthu ar sail y cyntaf i’r felin.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, ffoniwch 01978 862001 neu e-bostiwch tickets@llangollen.net