Digwyddiadau Digwyddiadau Cymunedol

Digwyddiad Agoriadol ein Pen-blwydd yn 70 oed

Dydd Mawrth 4ydd Gorffennaf 2017, 3.30pm – Neuadd y Dref, Llangollen Estynnir gwahoddiad cynnes i’n holl ffrindiau i’r digwyddiad arbennig hwn i nodi dechrau’r Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyntaf yn 1947.  Bydd y dathliad yn cael ei rhagflaenu gan berfformiad awyr agored o flaen Neuadd y Dref gan Fand Jazz Dinas Brân o 3.30yp cyn dyfodiad y… Darllen rhagor »

Mwy

Digwyddiadau Allanol

Mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn ymroddedig i estyn allan i’r gymuned leol drwy gyflwyno perfformiadau rhyngwladol ar draws Gogledd-ddwyrain Cymru. Dyddiad Math o Ddigwyddiad Cynnwys Lle Amser Dydd Mawrth 4 Gorffennaf Dathliad Agoriadol • Loughgiel Folk Dancers Gogledd Iwerddon a Chôr rhyngwladol Neuadd y Dref, Llangollen 3:30yp Dydd Mercher 5 Gorffennaf Datganiad @ 1 • Capital City… Darllen rhagor »

Mwy

Parêd y Cenhedloedd

Bob blwyddyn, mae lliw a chyffro’r Eisteddfod yn lledaenu ar hyd strydoedd tref Llangollen. Ymunwch yn yr hwyl wrth i berfformwyr rhyngwladol yn eu gwisgoedd traddodiadol orymdeithio drwy dref brydferth Llangollen a thros y bont enwog – yn union fel y maent wedi gwneud ers y 70 mlynedd diwethaf. Mae’r Parêd yn draddodiadol yn cael… Darllen rhagor »

Mwy