Archifau Tag 70th Llangollen International Musical Eisteddfod.

Eisteddfod ryngwladol yn blaguro ar ôl derbyn 8,000 o flodau gan gwmni o Lerpwl

Siop flodau yn Lerpwl fu’n brysur yn paratoi blodau ar gyfer yr arddangosfa enwog llwyfan Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Mae siop flodau ar Edge Lane, Lerpwl wedi darparu Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyda 8,000 o flodau ar gyfer creu’r arddangosfa lwyfan i gyngherddau’r ŵyl, sydd eleni’n dathlu 70ain mlynedd ers sefydlu.

Rhoddodd F & H Flowers, sydd wedi’i leoli ym Marchnad Flodau Lerpwl ar Edge Lane, y planhigion i bwyllgor blodau’r Eisteddfod ar ddydd Sadwrn 1af Gorffennaf. Ar ôl cael eu casglu, cafodd y blodau eu gosod gan dîm o wirfoddolwyr a fu’n gweithio drwy’r penwythnos i osod pob coesyn yn ei le.

(rhagor…)

Dechrau trydanol i ddathliadau 70ain Eisteddfod Ryngwladol

Côr Meibion Dyffryn Colne, cystadleuwyr gwreiddiol o Eisteddfod Ryngwladol 1947, yn ymuno â chorau meibion Froncysyllte (Fron) a Rhosllanerchrugog (Rhos) ar gyfer cyngerdd agoriadol yr ŵyl.

Fe wnaeth band pres gorau’r byd rannu llwyfan â phedwar o gorau meibion enwocaf Cymru nos Lun 3ydd Gorffennaf, mewn cyngerdd agoriadol gwefreiddiol i ddathlu 70 mlynedd ers sefydlu Eisteddfod Llangollen.

O dan arweiniad Owain Arwel Hughes CBE, fe ddaeth y Cory Brass Bass ynghyd â chorau meibion Dyffryn Colne, Canoldir, Froncysyllte (Fron) a Rhosllanerchrugog (Rhos) a’r unawdydd ewffoniwm David Childs.

(rhagor…)

‘Côr mwyaf amlieithog Prydain’ yn dathlu 70ain mlynedd ers sefydlu Eisteddfod Ryngwladol

Ymarferion olaf cyn perfformiad amlieithog yn cael eu cynnal ar ben-blwydd swyddogol Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen [dydd Sadwrn 11eg Mehefin].

Fe all côr o 80 o gantorion amatur fod y ‘côr mwyaf amlieithog ym Mhrydain’ wedi iddyn nhw ddysgu darnau mewn wyth iaith wahanol o fewn dim ond 10 ymarfer.

Fe fydd y ‘Corws Dathlu’ yn perfformio gwaith uchelgeisiol Calling All Dawns gan y cyfansoddwr cerddoriaeth gemau fideo enwog Christopher Tin, mewn cyngerdd yn nathliadau 70ain Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar nos Fercher, 5ed Mehefin 2017.

(rhagor…)

Prosiect Cynhwysiad yn dychwelyd er mwyn ‘Creu Tonnau’ ar gyfer 2017

Mae Eisteddfod Llangollen yn dathlu naw blynedd o’i Phrosiect Cynhwysiad drwy gomisiynu darn newydd i’w berfformio ac enwebiad am Wobr fawreddog Celfyddydau a Busnes Cymru.

Bydd y prosiect, sy’n hyrwyddo undod, amrywiaeth a hygyrchedd i bawb, yn dychwelyd i brif lwyfan yr ŵyl ddydd Mercher 5ed o Orffennaf gyda darn newydd, wedi’i gomisiynu’n arbennig o’r enw Creu Tonnau.

Yn cael ei berfformio gan The KIM Choir o Dreffynnon, SCOPE Flamenco Group o Gaer, WISP Dance Club o’r Wyddgrug ac Amigos y Gymuned o Wrecsam, mae Creu Tonnau yn canolbwyntio ar emosiwn rhydd y môr a sut y gallai gysylltu pobl o wahanol gefndiroedd o lan i lan. Fe’i hysgrifennwyd gan y bardd Aled Lewis Evans gyda mewnbwn gan aelodau o’r pedwar grŵp.

(rhagor…)

Gig Llangollen Gregory Porter fydd ei unig un yng Ngogledd Cymru a’r Gogledd Orllewin eleni

Annog cefnogwyr i brynu eu ticedi mewn da bryd, yn dilyn gwerthiant uchel ar docynnau i berfformiad y canwr jazz a gospel enwog yn Eisteddfod Llangollen yr haf hwn. 

Mae cefnogwyr y canwr jazz, soul a gospel byd enwog Gregory Porter yn cael eu hannog i archebu ticedi ar gyfer ei gig yn Eisteddfod Llangollen, wedi iddo gadarnhau mae dyma fydd ei unig berfformiad yng Ngogledd Cymru a’r Gogledd Orllewin eleni.

Dyma fydd ymddangosiad cyntaf yr enillydd Grammy yng Ngogledd Cymru, ac mae gwerthiant y ticedi wedi bod yn uchel iawn ers y cychwyn. Ond mae’r newydd mai hwn fydd ei unig berfformiad yng ngogledd orllewin Prydain yn 2017 wedi achosi hwb ychwanegol yn y gwerthiant.

(rhagor…)

Dewis Joseph, canwr ifanc ysbrydoledig, i berfformio gyda Syr Bryn Terfel

Mae canwr ifanc “ysbrydoledig”, a oresgynnodd gyflwr prin ar yr aren, wedi llwyddo i gael y rhan ddelfrydol o gael ei ddewis i berfformio gyda’r seren opera Syr Bryn Terfel.

Bydd Joseph Elwy Jones, sy’n 11 oed, yn perfformio ar lwyfan Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen fel y bugail mewn cynhyrchiad sy’n llawn enwogion cerddorol o glasur opera Puccini, Tosca.

Caiff y gyngerdd, ar ddydd Mawrth 4 Gorffennaf, ei noddi gan sefydliad gofal Parc Pendine sydd wrth ei fodd gyda’r celfyddydau. Mae’r gyngerdd hefyd yn cynnwys dau seren opera byd-enwog, y soprano Kristine Opolais a’r tenor Kristian Benedikt.

(rhagor…)

‘Eisteddfod fechan’ i ddychwelyd i Gaer

‘Eisteddfod fechan’ ar ffurf gŵyl stryd i’w chynnal yng nghanol dinas Gaer mewn partneriaeth a chwmni St Mary’s Creative Space

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a St Mary’s Creative Space am ddod ynghyd unwaith eto i gyflwyno fersiwn fechan o ŵyl eiconig Llangollen ar strydoedd Gaer.

(rhagor…)

Ffarwelio â Chyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Llangollen

Y Cyfarwyddwr Cerdd uchel ei barch Eilir Owen Griffiths yn pasio’r gyfrifoldeb ymlaen ar ôl dathliadau pen-blwydd 70ain Eisteddfod Llangollen

Ar ôl chwe blynedd yn swydd Cyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, fe fydd Eilir Owen Griffiths yn ymddiswyddo o’i rôl yn dilyn dathliadau 70ain yr Eisteddfod eleni.

(rhagor…)

Yr alwad olaf i dalent ifanc gael rhannu llwyfan â Syr Bryn Terfel

Cyfle unwaith mewn oes i fachgen ifanc ymuno a sêr operatig rhyngwladol mewn perfformiad unigryw o Tosca yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Mae amser yn brin i fechgyn talentog sydd â lleisiau soprano gyflwyno cais am y cyfle i rannu llwyfan hefo Syr Bryn Terfel a sêr operatig eraill yn Eisteddfod Llangollen.

Bydd y cyfle unwaith mewn oes hwn yn golygu bod bachgen ifanc yn ymuno â chast Tosca i chwarae rhan ‘Y Bugail Ifanc’, gan ganu ochr yn ochr â chantorion byd enwog gan gynnwys y soprano Kristine Opolais, Syr Bryn Terfel a’r tenor pwerus Kristian Benedikt.

(rhagor…)