Perfformiadau canu a dawnsio gwych!

Roedd yn ddiwrnod da, roedd pob cyfrannwr wedi perfformio’n wych, roedd llawer o stondinau bwyd a diod, siopau swfenîrs, a noswaith gyda Van Morrison. I’r holl drefnwyr, da iawn, wela i chi eto y flwyddyn nesaf.

Jackie Facebook ()