Profiad hyfryd

Fel ymwelydd am y tro cyntaf cefais argraff ffafriol dros ben o’r Eisteddfod. Mae’n rhywbeth y dylem fod yn falch ohono sydd wedi bod yn gyfle cyntaf ac yn sbardun i lawer, gan gynnwys yr anfarwol Pavarotti.

Lejski Visitor ()