Yr amffitheatr fwyaf prydferth

Roedd fy ymweliad cyntaf â’r Eisteddfod Ryngwladol mor brydferth, wedi ei lleoli mewn amffitheatr hynod brydferth, am leoliad anhygoel! Roedd perfformiadau corau a dawnswyr o bob cwr o’r byd yn wych gyda’r côr meibion ​​yn gyrru ias i lawr fy nghefn. Mae’r awyrgylch yn wych ac mae’r trefniadau yn wirioneddol dda. Diwrnod pleserus ac mi wnaeth  hyd yn oed y glaw gadw draw.

David Visitor ()