Pam nad ydw i wedi mynd o’r blaen?

Am ddigwyddiad gwych. Roeddwn i a fy nghôr wedi mynd am y tro cyntaf ac roedd y profiad yn wych. Pam nad ydw i wedi bod o’r blaen? Digwyddiad hynod o orfoleddus ac o safon uchel. Ac roedd pawb mor groesawgar. Byddwn ni nôl!!! Diolch i bawb wnaeth wneud i hyn ddigwydd.

Caroline Adolygiad Facebook ()