Archifau Tag Legendary peacemaker Terry Waite unveils plaque at site of first Llangollen Eisteddfod

Yr ymgyrchydd nodedig dros heddwch Terry Waite yn dadorchuddio plac ar safle Eisteddfod gyntaf Llangollen

Ar ddiwrnod cyntaf 70ain Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen hanesyddol, dadorchuddiodd ei lywydd, sef yr ymgyrchydd heddwch nodedig, Terry Waite blac ar y maes lle cynhaliwyd yr ŵyl am y tro cyntaf.

Llwyfannwyd Eisteddfod 1947 ar beth yw cae chwarae Ysgol Dinas Brân yn Llangollen erbyn hyn. Ei nod oedd helpu lleddfu creithiau’r Ail Ryfel Byd a orffennodd dim ond ddwy flynedd yng nghynt.

(rhagor…)