Archifau Categori: Arbennig

Mared Williams yn ennill teitl Llais Rhyngwladol Theatr Gerddorol 2018

Perfformiwr o Gymru yn cipio teitl mawreddog a gwobr cyfle unwaith mewn oes i ganu yn Eisteddfod y Traeth Aur yn Awstralia

Mae perfformiwr o Gymru wedi ennill teitl Llais Rhyngwladol Theatr Gerddorol Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar gyfer 2018.

 Llwyddodd Mared Williams, 21 mlwydd oed, i syfrdanu cynulleidfaoedd a’r beirniad gyda’i pherfformiadau o “So Big / So Small”,  “Pulled” o The Addams Family a “Being Alive” ar lwyfan y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol yn rownd derfynol y gystadleuaeth ddydd Mercher 4 Gorffennaf.

(rhagor…)

Prosiect Cynhwysiad yn Gyrru Neges o Heddwch am y Ddegfed Flwyddyn

Bu i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ddathlu degawd o’i Phrosiect Cynhwysiad heddiw (dydd Mercher 4ydd Gorffennaf) gyda pherfformiad o waith comisiwn newydd, SEND A Message, ar lwyfan y Pafiliwn Brenhinol Rhyngwladol.

Wedi’i ariannu gan grant hael gan Sefydliad ScottishPower, fe wnaeth y perfformiad gydio yng nghalonnau a dychymyg cynulleidfa’r ŵyl, wrth i bum grŵp o Gymru a Swydd Amwythig ddod at ei gilydd i ddiddanu’r dorf gynhyrfus. (rhagor…)

Alfie Boe yn Serennu ar Noson Agoriadol Eisteddfod Ryngwladol

Cafwyd agoriad rhagorol i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2018 neithiwr [nos Fawrth 3ydd Gorffennaf], wrth i’r tenor poblogaidd Alfie Boe feddiannu llwyfan y pafiliwn.

Yn adnabyddus fel ‘hoff denor Prydain’ cafodd yr artist recordio hynod lwyddiannus, a’r seren West End a Broadway gwmni ei ensemble o gerddorion gwych, wrth iddo berfformio rhai o’i ganeuon newydd a’i ganeuon mwyaf hoffus i dŷ llawn.

Agorodd Boe y sioe gyda datganiad pwerus o ‘Sing, Sing, Sing’ o’i albwm newydd gan ddilyn gyda ‘Pencil Full of Lead’.

(rhagor…)

‘Pantosaurus’ a’r NSPCC yn ymweld ag Eisteddfod Llangollen i helpu cadw plant yn ddiogel

Fe gafodd cannoedd o blant ysgol gyfle i weld perfformiad cerddorol unigryw yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen eleni, gan hefyd ddysgu sut i ddiogelu eu hunain.

Camodd masgot yr elusen blant blaenllaw NSPCC, y deinosor ‘Pantosaurus’, ar y prif lwyfan ddydd Mawrth (3ydd Gorffennaf) i hyrwyddo ymgyrch ‘PANTS’ i ddisgyblion o tua 45 o ysgolion.

Ers lansio pedair blynedd yn ôl, mae’r ymgyrch wedi galluogi mwy na 400,000 o rieni ledled Prydain i drafod camdriniaeth rywiol gyda’u plant. Pwrpas PANTS yw dysgu plant bod eu corff yn eiddo iddyn nhw, bod ganddyn nhw’r hawl i ddweud ‘na’ ac i beidio bod ag ofn dweud wrth rywun maen nhw’n ymddiried ynddynt os ydyn nhw’n poeni am rywbeth.

(rhagor…)

Llangollen i fod yn rhan o ‘NHS Singalong Live’

Fe fydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn ymuno a chôr a staff o’r gwasanaeth iechyd, ynghyd a sêr cerddorol ledled Prydain i gyd-ganu mewn digwyddiad byw i ddathlu 70 mlynedd o’r GIG.

Mewn rhaglen newydd unigryw ar sianel ITV ddydd Mercher 4ydd Gorffennaf, bydd y dorf yn Llangollen, côr y GIG a’r enwogion yn uno i geisio torri’r record am y sesiwn cyd-ganu byw mwyaf erioed i gael ei ddarlledu. Bydd y digwyddiad yn ddiweddglo i gyngerdd y Casgliad Cerddorol.

(rhagor…)

Plant Ysgol Dinas Brân i Gyflwyno Neges o Heddwch

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi gwahodd ysgol uwchradd leol Ysgol Dinas Bran i fod yn rhan o fenter heddwch yn yr ŵyl eleni.

Gan berfformio ar lwyfan y Pafiliwn Brenhinol nos Iau 5ed Gorffennaf, fe fydd y disgyblion yn cyflwyno neges heddwch yr Eisteddfod Ryngwladol drwy gyfuniad o feim a chyflwyniad llafar, ynghyd a chân o’r enw ‘Heddwch O’r Diwedd’.

(rhagor…)

Anrhydeddu chwaer John Lennon fel Llywydd y Dydd cyntaf Llanfest

Julia Baird, chwaer John Lennon, fydd y person cyntaf erioed i gael ei anrhydeddu fel Llywydd y Dydd Llanfest, diweddglo yr Eisteddfod Ryngwladol.

Mae traddodiad hir o anrhydeddu Llywyddion y Dydd dros wythnos yr Eisteddfod. Estynnir gwahodd i’r llywyddion yn dilyn eu gwaith cyfredol o ledaenu neges heddwch ac ewyllys da – neges sydd wrth galon yr ŵyl.

Cynhelir Llanfest ar ddydd Sul olaf yr ŵyl ac mae’n ddigwyddiad sydd wedi datblygu i fod yn gymysgedd fodern o fandiau roc, pop ac indie, gydag ymddangosiadau gan enwogion fel y Manic Street Preachers a’r prif atyniad eleni, Kaiser Chiefs. (rhagor…)

Eisteddfod Llangollen yn Anfon Neges Heddwch i Bawb

Mae Eisteddfod Llangollen yn dathlu deng mlynedd o’i Brosiect Cynhwysiad drwy gomisiynu darn perfformio newydd sbon, SEND A Message, ar ddydd Mercher 4ydd Gorffennaf.

Mae’r prosiect cwbl gynhwysol, sy’n hyrwyddo harmoni a hygyrchedd i bawb yn y celfyddydau perfformio, yn dathlu ei ddegfed blwyddyn gyda darn perfformio a ysgrifenwyd gan y bardd Aled Lewis Evans a’r cyfansoddwr Owain Llwyd.

Yn cael ei berfformio gan blant o Ysgol St Christopher yn Wrecsam, Ysgol Tir Morfa yn Rhyl, Ysgol Plas Brondyffryn yn Sir Ddinbych, unigolion o Goleg Derwen yng Nghroesoswallt a Chôr Rhanbarthol Theatretrain yn y Wyddgrug, mae SEND A Message yn hyrwyddo’r syniad o ledaenu cariad a heddwch drwy gerddoriaeth, cân a dawns ac yn arddangos amrywiaeth eang o dalent o ledled Cymru.

(rhagor…)

Datgelu rhaglen lawn Llanfest

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi datgelu enwau’r holl artistiaid cyffrous fydd yn diddanu ar lwyfannau awyr agored Llanfest eleni (dydd Sul 8fed Gorffennaf, 2yh).

Y grŵp indie-pop Saesneg enwog, Kaiser Chiefs sydd ar frig y rhestr gyda’r band pop-roc, Hoosiers a’r grŵp eiconig o’r 90au, Toploader yn eu cefnogi.

Dros y blynyddoedd, mae Llanfest wedi ennill ei le fel un o’r gwyliau cerdd gorau i glywed bandiau newydd ar y llwyfannau allanol, cyn i’r prif fandiau chwarae yn ddiweddarach. Eleni, fe fydd ymwelwyr yn cael mwynhau tri llwyfan allanol – bob un yn arddangos talentau o’r byd roc, pop ac indie, gan gynnwys:

(rhagor…)